Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       


RAMANOVA SPEKTROSKOPIE, RAMANOVY SPEKTROMETRY

Ramanova spektroskopie byla objevena známým Indickým vědcem (Chandrasekhara Venkata Raman), po kterém nese svůj název. Tato technika se velice rychle prosazuje v oblasti bezpečné identifikace látek a sloučenin. Často také pro bezpečnou detekci nebezpečných látek a jejich směsí. Z hlediska Ramanovy Spektroskopie existují přístroje stolní, ruční i přenosné, které mají různou výkonnost a parametry v závislosti na vlnové délce použitého laseru, rozlišovací schopnosti optického systému a typu chlazení detektoru. V České a Slovenské republice se v poslední době prosazují špičkové ruční Ramanovy spektrometry Rigaku, které jsou proslulé svými výbornými parametry.

PROGENY ResQ

Mobilní raman spektrometr PROGENY ResQ - NOVINKA

Nový ruční Raman spektrometr Progeny ResQ slouží k okamžité bezpečné identifikaci neznámých látek, horzeb, narkotik, výbušnin, prekurzorů a směsí látek. Nejčastěji je používán armádou a hasičskými záchrannými sbory či EOD a Hazmat týmy. Díky novému tyou laseru a detektoru jsou odstraněny nedostatky předchozích generací. Přístroj splňuje armádní specifikace MIL-810G, IP 68.
Přístroj ResQ je často používán ve velmi náročných podmínkách, čemuž odpovídá i robustní provedení. Materiál těla přístroje umožňuje snadnou dekontaminaci. Nízká hmotnost a provedení těla přístroje umožňují snadnou obsluhu i v protichemickém obleku jednou rukou v rukavici.

PROGENY

Ruční raman spektrometr PROGENY - NOVINKA

Nový ruční ramanův spektrometr s laserem 1064 nm a speciální zaměřovací optikou v novém provedení, Quad Core procesorem, IP 68 a MilSpec specifikací, uživatelským rozhraním typu Android je nyní nejmodernější a díky laseru 1064 nm současně jediný ruční ramanův spektrometr na celosvětovém trhu tohoto typu. V ručním provedení poskytuje výkonnost laboratorního přístroje. Vyniká rychlostí, přesností, odolností a spolehlivostí svého provedení, včetně vodotěsnosti a prachotěsnosti. Splňuje všechny zvýšené požadavky na ruční analyzátory. Používá řadu nových technologií - netrpí fluorescencí a bezproblémově analyzuje i ty materiály, kde lasery 532 a 785 nm selhávají. Slouží pro okamžitou identifikaci látek, plastů, farmak, nebezpečných látek, drog atp.


Princip

Tato metoda využívá Ramanův jev. Používá se rozptyl laserového paprsku. Laserový paprsek může s elektrony interagovat v zásadě třemi způsoby:

  1. Nejčastěji laserový paprsek excituje elektron v základním stavu do virtuálního stavu, a při návratu z virtuálního stavu zpět se vyzáří foton se stejnou vlnovou délkou, jakou měl původní foton - tzv. Rayleighův rozptyl, který nenese žádnou analytickou informaci.
  2. Pokud se elektron po excitaci do virtuálního stavu vrátí do vyšší kvantové hladiny, než z které byl předchozí elektron vyražen, vyzáří se foton s větší vlnovou délkou - tzv. Stokesovy fotony.
  3. Naopak, pokud se elektron původně nenacházel v základním stavu, ale na vyšší hladině a vrací se na základní hladinu, vyzáří se foton s menší vlnovou délkou – tzv. Anti-Stokesovy fotony.

Posuny frekvencí u Stokesových a Anti-Stokesových fotonů od frekvence použitého laserového zdroje pak nesou analytickou informaci o rozdílech jednotlivých kvantových hladin (nejčastěji vibračních).

Ramanova spektroskopie je do značné míry doplňkovou metodou k infračervené spektroskopii. Je skoro pravidlem, že pásy intenzivní v Ramanových spektrech jsou v infračervených spektrech slabé a naopak, protože:

  • Vibrace, u kterých se vibrací mění polarizovatelnost, mají pásy v Ramanových spektrech.
  • Vibrace, které mění dipól molekuly, mají pásy v infračervených spektrech.

 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz