Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

SPALOVACÍ ANALYZÁTORY C, S, O, N, H

G4 ICARUS CS HF

G4 ICARUS CS HF - TYP C - NOVINKA ROKU

Spalovací elementární analyzátor pro přesné stanovení prvků C, S v materiálech (kovy, slitiny, cement, litina, měd, bronze, ferorudy, molybden, titan, silicium, karbidy, keramika,...). Pro spalování vzorku je použita vysokofrekvenční indukční pec s inteligentním řízením průběhu spalování a s novým patentovaným systémem spalování fúzí v inertním plynu, který zvyšuje efektivitu spalování, snižuje spotřebu plynu, eliminuje znečištění a zajišťuje bezkonkurenční parametry. Vzniklé plyny CO2 a SO2 jsou detekovány "solid state" IR detektory. Výborné detekční limity (<1 ppm), krátké měřící časy (pouze 40 vteřin), excelentní reprodukovatelnost a správnost měření. Možnost jednoprvkového i simultánního provedení elementárního analyzátoru.

G4 ICARUS CS TF

G4 ICARUS CS TF

Spalovací elementární analyzátor pro přesné stanovení prvků C, S v anorganických vodivých i nevodivých materiálech. Pro spalování vzorku je použita vysokoteplotní pec (až 1500°C). Vzniklé plyny CO2 a SO2 jsou detekovány "solid state" IR detektory. Možnost jednoprvkového i simultánního provedení.

G8 GALILEO ONH

G8 GALILEO ONH

Výkonný elementární analyzátor pro přesné a rychlé stanovení prvků O, N, H v pevných vzorcích metodou fúze inertním plynem (IGF - inert gas fusion). Tento unikátní elementární analyzátor využívá vysoce selektivních NDIR detektorů a termálně konduktivních cel (TCD - Thermal Condictivity Detektor - teplelně vodivostní detektor). Splňuje požadavky metod uznaných organizacemi ASTM a ISO. Velmi dobře se hodí pro analýzy reaktivních kovů a kovů s vysokým bodem tání jako např. Ti, Ta, Zr a jejich slitin a dalších běžných kovů, slitin kovů a neželezných kovů. Volitelný systém automatického čištění minimalizuje potřebu ručního čištění pece mezi analýzami. ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF ... Přístroj je dostupný v následujících verzích:

  • GALILEO ONH
  • GALILEO ON
  • GALILEO OH
  • GALILEO NH
  • GALILEO O
  • GALILEO N
  • GALILEO H
Se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka.

 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz