Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

SPEKTROMETRY A ANALYZÁTORY PRO LABORATOŘE

Q8 MAGELLAN

Q8 MAGELLAN - NOVÝ MODEL

Světový standard v laboratorních jiskrových spektrometrech. Q8 Magellan je přesný, spolehlivý a robustní laboratorní spektrometr. Má vynikající přesnost, stabilitu a detekční limity pro všechny prvky. Měřené signály jsou zaznamenávány extrémně citlivými a stabilními kanálovými fotonásobiči CPM zcela nové koncepce s nízkým šumem, což je pro emisní spektometry unikátní a přináší řadu technických výhod, včetně příznivé ceny.

PRODIGY

PRODIGY

Tento ICP spektrometr předbíhá konkurenci o několik let. Žádná jiná firma nenabízí ICP spektrometr podobných parametrů a analytických možností. Jedná se o simultánní ICP spektrometr s unikátním velkoplošným CID polovodičovým detektorem s vysokou disperzí a výborným rozlišením. PRODIGY je dostupné i ve variantě VUV umožňující analýzy halogenů (Cl, Br, I ...)

HYDRA C

HYDRA C

Tento zcela nový a revoluční analyzátor stopových množství rtuti umožňuje přímou analýzu jak z kapalných vzorků (TNV 75 74 40, EPA Method 7473, ASTM Method D-6722) tak z pevných vzorků a materiálů. Svým unikátním detekčním limitem 0,005 ng Hg zcela vybočuje z dosavadní řady přístrojů. Jedná se o přímého konkurenta analyzátorů AMA 254 dodávaného firmou ALTEC. Díky nízkému kurzu USD je však jeho cena výrazně příznivější a díky know-how Teledyne Leeman Labs parametry výrazně lepší. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

G8 GALILEO ONH

G8 GALILEO ONH

Výkonný elementární analyzátor pro přesné a rychlé stanovení prvků O, N, H v pevných vzorcích metodou fúze inertním plynem (IGF - inert gas fusion). Tento unikátní elementární analyzátor využívá vysoce selektivních NDIR detektorů a termálně konduktivních cel (TCD - Thermal Condictivity Detektor - teplelně vodivostní detektor). Splňuje požadavky metod uznaných organizacemi ASTM a ISO. Velmi dobře se hodí pro analýzy reaktivních kovů a kovů s vysokým bodem tání jako např. Ti, Ta, Zr a jejich slitin a dalších běžných kovů, slitin kovů a neželezných kovů. Volitelný systém automatického čištění minimalizuje potřebu ručního čištění pece mezi analýzami. ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF ... Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • GALILEO ONH
 • GALILEO ON
 • GALILEO OH
 • GALILEO NH
 • GALILEO O
 • GALILEO N
 • GALILEO H
Se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka.

G4 ICARUS CS HF

G4 ICARUS CS HF - TYP C - NOVINKA ROKU

Spalovací elementární analyzátor pro přesné stanovení prvků C, S v materiálech (kovy, slitiny, cement, litina, měd, bronze, ferorudy, molybden, titan, silicium, karbidy, keramika,...). Pro spalování vzorku je použita vysokofrekvenční indukční pec s inteligentním řízením průběhu spalování a s novým patentovaným systémem spalování fúzí v inertním plynu, který zvyšuje efektivitu spalování, snižuje spotřebu plynu, eliminuje znečištění a zajišťuje bezkonkurenční parametry. Vzniklé plyny CO2 a SO2 jsou detekovány "solid state" IR detektory. Výborné detekční limity (<1 ppm), krátké měřící časy (pouze 40 vteřin), excelentní reprodukovatelnost a správnost měření. Možnost jednoprvkového i simultánního provedení elementárního analyzátoru.

EX-6600 WAG

EX-6600 WAG

laboratorní energodisperzní rentgenfluorescenční spektrometr s přímou i sekundární (polarizovanou) excitací vzorků. Speciální WAG systém zajišťuje vysokou citlivost. Je určen pro přesná nedestruktivní měření prvků od F až po U. V přístroji je použit speciální LEO Low-Z detektor, který zjišťuje bezkonkurenční citlivost i na lehkých prvcích.

G4 PHOENIX

G4 PHOENIX DH - analýza vodíku

Analyzátor pro přesné a rychlé stanovení difúzního vodíku ve svarovém kovu dle EN ČSN ISO 3690 / AWS A4.3, hliníku, oceli, pevných vzorcíh a v dalších materiálech. Řešení na klíč s balíčkem pro provedení 500 analýz. Zajímavá cena řešení, garantovaná funkčnost a spolehlivost.

Normy

Na vyžádání Vám rádi poskytneme informace k: normy Stanovení kovů optickou emisní spektrometrií:

 • ASTM E415
 • ASTM E1086
 • EN 14726
 • (420632) ČSN EN ISO 3815-1
 • (420623) ČSN EN 15079
 • (420674) ČSN EN 14726
 • a dalších norem....
Normy pro elementární analyzátory: zde.

 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz