Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

MOBILNÍ ED-XRF SPEKTROMETR S-MOBILE

Jedinečný výkon a mobilita!

Tento nový mobilní energodisperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (ED-XRF) má unikátní kompaktní mobilní design (displej lze zcela zklopit, přístroj má šokové testy). U S-Mobile odpadají všechny problémy a náklady spojené s chlazením kapalným dusíkem.

Nové detektory firmy Xenemetrix zajišťují nejvyšší výkon na trhu (analýza již od uhlíku po fermium byla dříve v ED-XRF nemyslitelná). Navíc dosahují zcela bezprecedentního rozlišení 125eV na kalpha Mn při plném počtu pulzů!

Unikátní geometrie rentgenky s čelní anodou umožňuje spolu s vyspělým optickým designem přímé buzení vzorku s těsným optickým uspořádáním. Malé rozměry analyzátoru minimalizují požadavky na místo při zachování stejného výkonu. Výkonný software nEXtTM, který je používán ve všech přístrojích firmy Jordan Valley, zajišťuje plnohodnotné kvalitativní, semikvalitativní a kvantitativní analýzy.

 

Mobilní avšak extrémně výkonné analytické řešení

Tento výkonný, flexibilní a citlivý přístroj může být dle potřeb zákazníka přizpůsoben pro specifickou aplikaci. Například následující odvětví průmyslu těží z výhod kompaktnosti a obsáhlých analytických možností S-Mobile:

 • Ropný průmysl - vylepšené detekční limity u síry
 • Chemický průmysl - analýzy aditiv a kontrola kvality
 • Plastikářský průmysl - analýzy aditiv
 • Mobilní kriminalistické laboratoře
 • Slévárenství - identifikace kovů a třídění materiálů
 • Povrchové úpravy - vylepšená analýza povlaků kovů a silikonových povlaků
 • Minerály - stanovení obsahu hlavních prvků
 • Životní prostředí - analýzy v terénu

Tento kompaktní analyzátor lze bezproblémově instalovat na běžný laboratorní stůl, do mobilní laboratoře nebo jej použít přímo v terénu! Obsahuje kompletní integrovaný výpočetní systém. Robustní design a konstrukce dělá z přístroje unikátní systém pro mobilní laboratoře - vyhovuje šokovým testům MIL a je jej tedy možné používat přímo na automobilu. Analyzátor poskytuje nedestruktivní kvalitativní a kvantitativní určení prvků od sodíku (Na) až po uran (U) v širokém koncentračním rozsahu pro všechny měřené prvky. Výsledkem je zcela výjimečný analyzátor, schopný poskytnout vynikající analytické parametry a to jak dnes, tak i v budoucnu.

Význačné rysy

 • Velmi příznivý poměr cena/výkon.
 • Využití všech výhod rengenové analýzy, jakou jsou nedestruktivní analýza, snadná příprava vzorků, atd.
 • Dostatečná citlivost zaručuje krátké měřící časy i u prvků s nízkými atomovými čísly.
 • Propracovaný analytický softwarový balík nEXtTM pod operačním systémem MicrosoftTM Windows® se snadnou a názornou obsluhou. Software automaticky vylučuje možné chyby operátora a současně skýtá velmi široké analytické možnosti.
 • Snadná a rychlá obsluha přístroje. Umístění vzorků a zahájení analýzy je otázkou okamžiku.
 • Konstrukce přístroje zajišťuje bezpečnost proti rtg záření.
 • Geometrické uspořádání budícího systému dosahuje detekčních limitů a parametrů srovnatelných s polarizovaným buzením.
 • Díky elektrickému chlazení detektoru odpadá používání kapalného dusíku.
 • Metoda fundamentálních parametrů umožňuje bezstandardní kvantitativní analýzu zcela neznámého vzorku.
 • Robustní konstrukce umožňuje používání přístroje na automobilech. Integrovaný počítač je v takovýchto případech bezesporu obrovskou výhodou.

Specifikace spektrometru

Typ buzení přímé (polychromatické) s těsným geometrickým uspořádáním
Detektor PIN diodový nebo SDD, elektrické chlazení (Peltierův jev)
Rozlišení detektoru SDD: 125eV ± 20eV na 5.9 keV
Okénko detektoru speciální
Zpracování a ukládání dat vyspělý kombinovaný analogově digitální převodník se synchronizovanou digitální korekcí nuly, integrovaným 2048 multikanálovým analyzátorem a digitální detekcí píku.
Rentgenka s čelním okenkém, Pd anoda (na přání Rh či jiná)
Maximální napětí a proud rentgenky 50 kV se softwarovou volbou v rozmezí 0 - 50kV a proudem v rozsahu 0 - 4mA
Vzorková komora Dostatečně velká vzorková komora s možností proplachem He.
Počet filtrů rentgenky 3 - vyměnitelné
Certifikát o šokových testech vyhovuje požadavkům MIL-Spec 810E (může být instalován a obsluhován na vozidlech)
Provozní teplota 25 ºC ± 5 ºC
Rozsah analyzovaných prvků simultánní analýza všech prvků od uhlíku (C) až fermium (Fe) s vysokou rozlišitelností spektra
Typ analýz kvalitativní, kvantitativní a semikvantitativní s použitím SLFP
Datový systém integrovaný výkonný systém
Software analytický software nEXtTM založený na systému Windows®®
Napájení 12V v automobilu nebo 230 VAC

 

Rozměry a váha

Váha cca 25kg

 

 

 


Dotazník Pro více informací a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.
Využít můžete i našeho dotazníku.

 

PROSPEKTY KE STAŽENÍ:

 

  

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz