Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

MOBILNÍ SPEKTROMETRY - MOBILNÍ JISKROVÉ SPEKTROMETRY

Belec Compact Port

Belec Compact Port

Tento mobilní extrémně výkonný spektrometr slouží pro velmi přesné chemické analýzy nebo rychlá a spolehlivá třídění kovových materiálů přímo v provozních podmínkách. Svou hmotností 17 kg se řadí mezi nejmenší a zároveň nejpřesnější mobilní spektrometry. Vyniká vysokou přesností měření i na kritických prvcích jako je uhlík a přitom je jednoduchý na obsluhu. Ve spektrometru může být osazeno až 36 analytických kanálů a může být nakonfigurován současně pro několik bází což je unikátní pro mobilní spektrometry. Dodává se plně nakalibrovaný dle specifikace zákazníka, přičemž tyto mobilní spektrometry vynikají svojí správností, přesností a citlivostí spojenou s vysokou životností a minimálními provozními náklady.

RUČNÍ ANALYZÁTORY A MOBILNÍ SPEKTROMETRY

V posledních letech se v mnoha případech prosazují ruční analyzátory namísto tradičních mobilních spektrometrů. Volba technologie závisí zejména na tom, zda zákazník potřebuje analyzovat uhlík, či nikoliv. V případech kdy analýza uhlíku není požadována jsou většinou zvoleny ruční analyzátory.

VANTA

VANTA - NOVINKA

Zcela nový ruční rentgenový analyzátor VANTA s SDD detektorem s vynikajícím rozlišením 137eV a speciální anodou pro analýzy kovů, slitin, drahých kovů, elektrošrotu a dalších materiálů je aktuálně nejmodernější ruční rentgenový analyzátor na celosvětovém trhu - jedná se o přístroj nejvyšší třídy. Přístroj VANTA je vyvinut a vyráběn přímo v USA, Waltham, MA. Používá několik celosvětově unikátních patentů. Používá novou technologii AxonTM. Vyniká extrémní rychlostí analýzy, vynikající přesností, odolností a spolehlivostí svého provedení. Splňuje všechny zvýšené požadavky na ruční analyzátory pro analýzy kovů a slitin, třídění šrotu, analýzy šrotu, PMI, analýze drahých kovů, elektrošrotu a další. Používá řadu nových technologií. Třídění kovů či třídění šrotu během jedné vteřiny! Kompletní analýza s laboratorní přesností za 1 vteřinu. Typická aplikace je analýza chemického složení kovů a slitin, PMI, QC, QA. Rychlé 100% třídění kovů či třídění šrotu. Všechny prvky včetně Al, Mg, Si, P, S jsou analyzovány bez vakua či hélia a to s bezkonkurenční rychlostí a přesností.


DELTA

DELTA PREMIUM

Ruční rentgenový analyzátor DELTA s velkoplošným detektorem SDD a speciální anodou je nejmodernější ruční rentgenový analyzátor na celosvětovém trhu. Vyniká rychlostí, přesností, odloností a spolehlivostí svého provedení. Splňuje všechny zvýšené požadavky na ruční analyzátory pro analýzy kovů a slitin, třídění šrotu, analýzy šrotu, PMI a další. Používá řadu nových technologií. Třídění kovů či třídění šrotu během jedné vteřiny! Kompletní analýza s laboratorní přesností za 1 vteřinu. Typická aplikace je analýza chemického složení kovů a slitin, PMI, QC, QA. Rychlé 100% třídění kovů či třídění šrotu. Všechny prvky včetně Al, Mg, Si, P, S jsou analyzovány bez vakua či hélia a to s bezkonkurenční rychlostí a přesností. Přístroj DELTA je vyvinut a vyráběn přímo v USA, Waltham, MA. Používá několik celosvětově unikátních patentů.


Mobilní spektrometry se v posledních letech masivně rozšířily téměř do všech odvětví průmyslu pro analýzy kovů přímo na místě. Hlavními důvody jsou neustále ze zlepšující parametry, které umožňují nasadit mobilní spektrometry tam, kde to dříve nebylo možné. Mobilní spektrometry, které jsou v současné době na trhu jsou dnes již v řadě parametrů porovnatelné se spektrometry stolními.

Hlavní rozdíl pro mobilní spektrometry je fyzikální princip, na kterém pracují, členíme je na jiskrové mobilní spektrometry a ED-XRF mobilní spektrometry. Pro jiskrové mobilní spektrometry je charakteristické, že měří i uhlík, bór a některé další UV prvky, či prvky s nízkými atomovými čísly, zatímco pro ED-XRF mobilní spektrometry toto neplatí, jelikož z fyzikálních důvodů uhlík ani bor neměří. Uhlík je tedy pro volbu typu mobilního spektrometru pro analýzy kovů přímo na místě stěžejní a určuje například, zda bude možné stanovit uhlíkový ekvivalent, svařitelnost materiálu atp.

 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz