Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

STOLNÍ RENTGENOVÝ ED-XRF SPEKTROMETR X-CALIBUR

Špičková analytická výkonnost!

Nový energodisperzní rentgenový fluorescenční spektrometr X-Calibur má unikátní kompaktní design. Používá výkonný elektricky chlazený detektor SDD, na přání i SDDULTRA.

Nové SDD detektory firmy Xenemetrix zajišťují nejvyšší analytický výkon a mají vynikající rozlišení. Standardní SDD detektor spektrometru X-Calibur má rozlišení 136 eV a detektor SDDULTRA 123 eV při 1 000 000 cps.

V kombinaci s výkonným buzením 50 W se jedná o vysoce výkonný systém, který splňuje soudobé zvýšené nároky na analytickou techniku.

Unikátní geometrie rentgenky s čelní anodou (viz obr. níže) umožňuje spolu s vyspělým optickým designem přímé buzení vzorku s těsným optickým uspořádáním, což zásadně zlepšuje detekční limity. Volitelná kamera je umístěna tak, že přesně zaměřuje měřenou oblast bez nežádoucího Paralx efektu. Malé rozměry analyzátoru minimalizují požadavky na místo při zachování stejného výkonu. Výkonný software nEXtTM, který je používán ve všech přístrojích firmy Xenemetrix, zajišťuje plnohodnotné kvalitativní, semikvalitativní a kvantitativní analýzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompaktní výkonné analytické ED-XRF řešení

X-Calibur je přizpůsoben pro specifickou aplikaci daného zákazníka, přičemž je možné zvolit z několika různých typů anod. Například následující odvětví průmyslu těží z výhod kompaktnosti a obsáhlých analytických možností X-Caliburu:

 • Ropný průmysl - vylepšené detekční limity u síry
 • Chemický průmysl - analýzy aditiv a kontrola kvality
 • Plastikářský průmysl - analýzy aditiv
 • Mobilní kriminalistické laboratoře
 • Slévárenství - identifikace kovů a třídění materiálů
 • Povrchové úpravy - vylepšená analýza povlaků kovů a silikonových povlaků
 • Minerály - stanovení obsahu hlavních prvků
 • Životní prostředí - analýzy v terénu

Tento kompaktní analyzátor lze bezproblémově instalovat na běžný laboratorní stůl a to zejména díky jeho hloubce, která je pouze 55 cm. Ve spektrometru je integrovaný kompletní výpočetní systém, což šetří místo v laboratoři. Robustní design a konstrukce dělá z přístroje unikátní systém i pro mobilní laboratoře - vyhovuje šokovým testům MIL a je jej tedy možné používat přímo na automobilu. Analyzátor poskytuje nedestruktivní kvalitativní a kvantitativní určení prvků od sodíku (Na) až po uran (U) v širokém koncentračním rozsahu pro všechny měřené prvky. Verze SDDULTRA pak od uhlíku (C) až po uran (U). Výsledkem je zcela výjimečný analyzátor, schopný poskytnout vynikající analytické parametry a to jak dnes, tak i v budoucnu. Velmi zajímavou možností je vybavení spektrometru kamerou a sample spinnerem pro rotaci vzorku. Díky kameře je možné naprosto přesně zaměřit i vzorky zanedbatelné velikosti či tvarově rozmanité vzorky.

Význačné rysy

 • Velmi příznivý poměr cena/výkon.
 • Využití všech výhod rengenové analýzy, jakou jsou nedestruktivní analýza, snadná příprava vzorků, atd.
 • Dostatečná citlivost zaručuje krátké měřící časy i u prvků s nízkými atomovými čísly.
 • Propracovaný analytický softwarový balík nEXtTM pod operačním systémem MicrosoftTM Windows® se snadnou a názornou obsluhou. Software automaticky vylučuje možné chyby operátora a současně skýtá velmi široké analytické možnosti.
 • Snadná a rychlá obsluha přístroje. Umístění vzorků a zahájení analýzy je otázkou okamžiku.
 • Konstrukce přístroje zajišťuje bezpečnost proti rtg záření.
 • Geometrické uspořádání budícího systému dosahuje detekčních limitů a parametrů srovnatelných s polarizovaným buzením.
 • Díky elektrickému chlazení detektoru odpadá používání kapalného dusíku.
 • Metoda fundamentálních parametrů umožňuje bezstandardní kvantitativní analýzu zcela neznámého vzorku.
 • Robustní konstrukce umožňuje používání přístroje na automobilech. Integrovaný počítač je v takovýchto případech bezesporu obrovskou výhodou. Na přání je možné přístroj dodat s připevněným LCD displejem - zamezení pohybu displeje při jízdě autem.
 • Možnost náhledu do vzorkové komory během měření - zajištěno pomocí specielního okénka s krytkou.

Specifikace spektrometru

Typ buzení Přímé (polychromatické) s těsným geometrickým uspořádáním.
Detektor SDD detektor, elektrické chlazení (Peltierův jev)
Rozlišení detektoru 136eV na 5.9 keV u standardního SDD, a 123eV na 5.9 keV u SDDULTRA
Zpracování a ukládání dat Vyspělý kombinovaný analogově digitální převodník se synchronizovanou digitální korekcí nuly, integrovaným 4096 multikanálovým analyzátorem a digitální detekcí píku.
Rentgenka s čelním okenkém, Pd anoda (na přání Rh, Ag, ...)
Maximální napětí a proud rentgenky 50 kV se softwarovou volbou v rozmezí 0 - 50kV a proudem v rozsahu 0 - 4mA
Vzorková komora Dostatečně velká vzorková komora s možností měření na vzduchu bez atmosféry. Dále možnost vakuování nebo i proplachu He.
Počet filtrů rentgenky 8 - softwarově volitelné : volný, kolimátor, Ti, Fe, Cu, Rh, Mo, a W. Filtry je možné přizpůsobit dle požadavků aplikace zákazníka.
Certifikát o šokových testech vyhovuje požadavkům MIL-Spec 810E (může být instalován a obsluhován na vozidlech)
Provozní teplota 25 ºC ± 5 ºC
Rozsah analyzovaných prvků Simultánní analýza všech prvků: u standardního detektoru od sodíku (Na) až uran (U) s vysokou rozlišitelností spektra, u verze SDDULTRA pak od uhlíku (C) až po uran (U).
Typ analýz kvalitativní, kvantitativní a semikvantitativní s použitím SLFP (Standard Less Fundamental Parameters) - tedy za použití metody kvantitativního výpočtu bez potřeby použití standardů.
Standardní autosampler Počítačem řízený podavač pro 8 vzorků (maximální průměr vzorku 42 mm), možnost použití podavače se 16ti pozicemi.
Datový systém Integrovaný plnohodnotný výkonný systém s MS Windows
Software Analytický software nEXtTM založený na systému MS Windows.
Napájení 115 nebo 230 VAC (1.2 nebo 0.6A dle napětí), 50/60 Hz

 

Rozměry a váha

Rozměry 55 cm x 55 cm x 32 cm (délka x hloubka x výška)
Váha 50 kg

 

 

PROSPEKTY KE STAŽENÍ:

 


Dotazník Pro více informací a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.
Využít můžete i našeho dotazníku.


 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz