Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

LABORATORNÍ ED-XRF SPEKTROMETR EX-6600 WAG® LEO

WAG EDXRF spektrometr se sekundárními terčíky

Pokud je nutné sledovat obsahy prvků v blízkosti jejich detekčních limitů, je energodisperzní spektrometr EX-6600 WAG bezkonkurenčním přístrojem, který splní veškeré požadavky bez ohledu na to, jedná-li se o provozní kontrolu, nebo výzkumně-vývojové práce. Spektrometr EX-6600 vyniká svojí stabilitou, přesností, analytickou výkonností, kvalitou provedení a v neposlední řadě jednoduchostí obsluhy a nízkými provozními náklady. Porovnání detektoru LEO a standardního detektoru se 7um beriliovým okénkem

 

Maximální výkon bez jakýchkoliv kompromisů

Dramatického zvýšení citlivosti a selektivity u univerzálního laboratorního spektrometru EX-6600 je dosaženo použitím sekundárního buzení vzorku pomocí monochromatického záření z terčíků (polarizace). Tento provozní režim provádí rychlé stanovení stopových koncentrací prvků i ve složitých matricích, kterými jsou např. slitiny, plasty, skla a vzduchové filtry. V režimu sekundárního buzení vzorku je záření z rentgenky zaostřeno na sekundární terčík, který emituje monochromatické záření odpovídající materiálu, z kterého je terčík vyroben. Toto monochromatické záření je potom využito pro excitaci vlastního vzorku. Vhodným výběrem použitého terčíku, lze dosáhnou výrazného zlepšení poměru signál/pozadí a tím zvýšit citlivost. K dispozici je 8 tečíků a je tak zajištěna bezkompromisní excitace všech energií od F až po U. Tento systém buzení v kombinaci s technologií WAG a LEO detektorem je z hlediska výkonnosti, citlivosti a analytických parametrů bezkonkurenční. Sekundární excitaci vzorku lze s výhodou využít pro selektivní excitaci stopových prvků, které interferují s jinými prvky o vysoké koncentraci. Touto metodou dosáhneme přesných stanovení ve vzorcích, které by nebylo možno na jiných ED-XRF spektrometrech analyzovat.

 

Výkon a řízení

Spektrometr EX-6600 je prvním energodisperzním spektrometrem, který bez jakýchkoli ústupků poskytuje citlivost a rychlost WD-XRF za zlomek jejich ceny. Tento laboratorní spektrometr obsahuje optický systém WAG® (Wide Angel Geometry), jedinou speciální rentgenku s čelním okénkem a čelní Rh anodou, osm počítačem řízených filtrů, osm sekundárních terčíků a nejnovější verzi obslužného programu NeXt. Konstrukce WAG® optického systému umožňuje současné použití primární i sekundární excitace vzorků bez pohyblivých částí v optickém systému! V celém optickém systému jsou pohyblivé pouze zásobníky vzorků a terčíků. Rentgenka i detektor jsou pevně fixovány ve svých polohách. Tím je zajištěna maximální spolehlivost a opakovatelnost prováděných měření. Další zvýšení spolehlivosti a opakovatelnosti měření je dosaženo mechanikou izolací vzorkové komory a bloku detektoru od ostatních částí spektrometru. Nedochází tak k přenosu vibrací ze spektrometru do optického systému. Součástí spektrometru je automatické ovládání atmosféry ve vzorkové komoře (vzduch, helium, vakuum), automatický 10 nebo 20 polohový zásobník na vzorky, program pro bezstandardní analýzu vzorků.

 

Základní charakteristika

EX-6600 je rentgenfluorescenční energodisperzní spektrometr s možností přímého i sekundárního buzení vzorků a WAG uspořádáním optického systému. Provádí rychlou nedestruktivní mnohaprvkovou analýzu prvků od fluoru (F) až po uran (U) v širokém koncentračním rozsahu od desetin ppm do 100%. Je konstrukčně přizpůsoben pro analýzu širokého sortimentu typů materiálu a jejich skupenství. Lze jím analyzovat homogenní nízkoviskózní materiály stejně dobře, jako pevné vzorky, strusky, prášky, pasty a tenké vrstvy.

 

Systém buzení vzorku

Olejem chlazená rentgenka s čelním okénkem a čelní anodou o výkonu 400 W a maximálním napětí 60 kV. Programově řízený polovodičový zdroj dodávající napětí od 3kV do 60kV s nastavitelným krokem 1 kV a proudem 10-6700 µA v krocích 1 µA. Beriliové okénko rentgenky o síle 0,075 mm. Anoda je standardně vyrobena z Rh s možností dodávky anody z Mo, W, Pt nebo Cr. Osm programově ovládaných filtrů (prázdný, kolimátor 1 mm, Ti, Fe, Cu, Rh, Mo a Sn) a osm sekundárních terčíků (Mg, Si, Ti, Fe, Ge, Mo, Sn, Gd). Filtry a terčíky lze dodat i z jiných materiálů o různých tloušťkách.

 

Systém detekce záření

Kapalným dusíkem chlazený Si(Li) detektor o ploše 12,5 mm2 se speciálním LEO Low-Z okénkem výrazně zvyšující propustnost energií lehkých prvků. Rozlišení detektoru je 135V na 5,9keV při 10 000 cps. Signály z detektoru jsou snímány pulzním procesorem s digitální korekcí nuly a třemi programově volitelnými časovými konstantami. 16 bitový AD převodník s 4096 kanálovým analyzátorem. Dewarova nádoba na 31 litrů kapalného dusíku. Toto množství je dostatečné pro 14 dní provozu spektrometru bez doplňování. Systém je vybaven senzorem hladiny kapalného dusíku, který informuje o množství dusíku v nádobě v rozsahu 0-100% s rozlišením 1%. Obsahuje akustickou signalizaci poklesu hladiny dusíku pod povolenou mez a automatické odpojení napájení detektoru při poklesu pod kritickou hranici.

 

Automatický zásobník vzorků

Počítačem řízený zásobník na 10 vzorků o maximálním průměru 42 mm. Systém lze dodat se zásobníkem na 20 vzorků o maximálním průměru 25 mm. Automatický zásobník lze vyjmout a měřit vzorky o maximálním průměru 25 cm a maximální výšce 5 cm.

 

Počítač a obslužný program

Moderní PC typu Pentium a operační systém Microsoft Windows 7. Barevná inkoustová tiskárna.

Obslužný program NeXt pro provádění kvalitativní a kvantitativní analýzy vzorků. Program NBS-GSC a SLFP pro analýzu neznámých vzorků bez použití standardů.

 

Volitelné vybavení

  • Sample spinner - zařízení otáčející vzorkem v průběhu analýzy.
  • Elektronicky ovládané vakuování a proplachování vzorkové komory héliem.

 

Ostatní parametry

Napájení Rozměry Hmotnost
115 nebo 230 V (12 nebo 6 A), 50/60 Hz 84 x 77 x 102 cm 200 kg

 

 

 


Dotazník Pro více informací a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.
Využít můžete i našeho dotazníku.


 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz