Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

PROVOZNÍ JISKROVÝ SPEKTROMETR FOUNDRY 20 (F20)

Jiskrový optický emisní spektrometr Foundry 20 firmy GNR je určený pro analýzu pevných kovových vzorků zejména ve slévárnách a hutích. Spektrometr F 20 zaručuje vysokou přesnost a provozní spolehlivost. Pro svoje malé rozměry může být umístěn v laboratoři nebo přímo v tavírně slévárny.

Specifikace spektrometru:

 • Montáž Paschen Rounge s ohniskovou vzdáleností 500 mm
 • Vysoce kvalitní holografická mřížka s 2400 vrypy/mm
 • Spektrální rozsah 165 - 600 nm
 • Možnost instalace až analytických kanálů 20 - fotonásobičů
 • Možnost instalace přídavné optiky s CCD detektory
 • Maska výstupních štěrbin pro 240 spektrálních čar

Analytický kanál

 • Měřená spektrální čára se nazývá analytický kanál.
 • Každý analytický kanál zahrnuje:
 • jednu odkrytou výstupní štěrbinu v masce výstupních štěrbin
 • jeden fotonásobič (PMT) optimalizovaný pro měřenou vlnovou délku
 • jeden měřící kanál s integrací měřené intenzity světla dané spektrální čáry
 • nastavitelné vysoké napětí pro PMT pro optimalizaci citlivosti daného kanálu

Teplotní stabilizace

 • Optický a elektronický systém je teplotně stabilizován. Teplotní stabilizace eliminuje změny okolní teploty a zajišťuje dlouhodobou stabilitu spektrometru.

Elektronický měřící a řídící systém

 • Elektronický systém s integrací signálu pro každý analytický kanál a 16 bitovým AD převodníkem je řízen mikroprocesorem a je spojen optickým kabelem s řídícím počítačem.

Budící zdroj

 • Parametry zdroje jsou řízeny počítačem a jsou chráněny heslem.
 • Zdroj má interní stabilizaci vstupního napájecího napětí.
 • Zdroj disponuje vysokou energií předjiskření - HEPS (High Energy Pre Spark) s frekvencí do 600Hz.

Frekvence až 600 Hz
Indukčnost 30 - 120 µH
Odpor 1 - 15 Ohm
Kapacita 2 - 17 µF
Napětí 400 - 600 V

Analytický stativ

 • Otevřený stativ umožňuje analýzu vzorků až do váhy 25 kg.
 • Stativ je konstruován pro jednoduché čištění a údržbu.
 • Wolframová elektroda s dlouhou životností.

Vakuový systém

 • Systém zahrnuje vakuovou pumpu a řídící elektronické obvody.

Software METALLAB

Program pro ovládání spektrometru je velmi přehledný a názorný i pro začátečníky a velmi snadno se ovládá. Pracuje pod 32-bitovými operačnímy systémy MS Windows®. Software zahrnuje všechny potřebné funkce pro provádění analýz, kalibrací a zpracování výsledků.

Software zahrnuje :
 • funkční klávesy pro rutinní operace
 • volitelný výstup dat - intenzity, poměrové intenzity, koncentrace, standardizované intenzity, atd.
 • volbu jednotek - ppm nebo %
 • globální standardizaci
 • typovou standardizaci
 • tisk výsledků s možností tisku jednotlivých jiskření nebo průměru včetně standardní a relativní standardní odchylky, tisk uživatelsky definovaných atestů a jejich archivaci
 • možnost vyloučení jiskření s automatickým výpočtem průměru
 • určení třídy materiálu odpovídající dané normě (DIN, ASTM, UNI, ČSN ...)
 • otavřené databáze norem materiálů
 • programovatelné výpočty veličin (např. výpočet uhlíkového ekvivalentu nebo dalších parametrů v závislosti na analytických výsledcích)
 • signalizaci překročení dovolených tolerancí
 • možnost nastavení pro doporučení standardizace v závislosti na uplynulém čase nebo počtu jiskření
 • statistické výpočty
 • volbu jazyka - angličtina, čeština, ...
 • možnost ukládání výsledků
 • načítání uložených výsledků podle různých klíčů
 • možnost zapojení do sítě
 • nástroje pro tvorbu nových kalibračních programů
 • ochrana částí programu heslem

Řídící počítač

 • Vždy dle aktuální nabídky, nový model.

Ostatní parametry

Napájení Rozměry Hmotnost
230 V, 16 A, 2,5 KVA 85 x 70 x 65 cm (hloubka x šířka x výška) 90 kg

 

 

 


Dotazník Pro více informací a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.
Využít můžete i našeho dotazníku.


 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz