Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

LABORATORNÍ JISKROVÝ SPEKTROMETR Q8 MAGELLAN

Přesný High-End laboratorní spektrometr.

Bruker-Quantron je firma s mnoha novými revolučními myšlenkami. V této firmě pracují experti s dlouholetými zkušenostmi v oblasti spektrometrie. Týmové znalosti firmy Bruker-Quantron a porozumění potřeb zákazníků z oblasti analýz, optroniky, detekce, elektroniky a informačních technologii byly základem pro vývoj a uvedení na trh kompletně nové koncepce emisního spektrometru Q8 Magellan.

Každý modul přístroje je navržen s důrazem na nejvyšší výkonnost bez jakýchkoliv kompromisů. Všechny komponenty jsou optimalizovány pro plně funkční synchronizaci. Spektrometry Bruker-Quantron patří do kategorie High-End spektrometrů a volí je zejména renomované podniky vyžadující kvalitu provedení, spolehlivost a trvalou analytickou výkonnost. Spektrometry Bruker-Quantron se v ČR a SR masivně prosadily v řadě prestižních společností s různými aplikacemi jako jsou analýzy šedé a tvárné litiny, hliníku a jeho slitin, ocelí všech typů, mědi, mosazí a bronzů a dalších běžných i náročných aplikací. Na vyžádání Vám rádi předložíme referenční listinu uživatelů spektrometrů Bruker-Quantron.

Základní charakteristika

  • Vynikající detekční limity, stabilita a přesnost měření pro všechny prvky.
  • Výborná trvalá správnost měřených výsledků.
  • Použití technologií TRS a SSD - tedy individuelní přesné real time vyhodnocování intenzity každé jednotlivé jiskry a časově rozlišitelná spektrometrie.
  • Imunita na změny okolní teploty, tlaku, na prašnost a na další vlivy..
  • Prakticky nulové servisní náklady.
  • Ergonomicky navržený analytický stativ s pneumatickým držákem vzorků.
  • Rychlé analýzy vzorků o různých rozměrech.
  • Extrémně nízká spotřeba argonu při zachování optimálních charakteristik proudění v jiskřišti.
  • a řada dalších uživatelských a technických výhod ...

Ovládací software

Software využívá všech výhod operačního systému Microsoft Windows. Obsluha je uživatelsky příjemná a velmi jednoduchá. V software však nechybí žádné funkce, které uživatel může potřebovat. Za zmínku stojí například i volitelně zabudovaný "charge correction software" pro výpočet korekce vsázky.

Všechny dílčí funkce software jsou specielně navrženy pro garanci rychlé a spolehlivé obsluhy přístroje za všech okolností. Software kompletně splňuje všechny soudobé požadavky, které jsou kladeny na dnešní moderní systém řízení a kontroly kvality. Mimo jiné tedy například SPC a komplexní statistické zpracování dat, exporty atestů do MS Word, MS Excel, automatizované přenosy výsledků po síti, zápisy do externích databází atp.

Software zahrnuje integrovaný systém managementu analýz pracujícího s Microsoft SQL databázi. Komunikace s ostatními počítači je zajišťována pomocí TCP/IP protokolu.

 

Optický systém

Princip:

Paschen Runge s efektivní ohniskovou vzdáleností 750 mm! Obecně je známo a platí čím je větší ohnisková vzdálenost, tím jsou lepší všechny parametry optického systému!

Rozsah vlnových délek:

110 nm - 800 nm. Tento rozsah měřených vlnových délek umožňuje mimo jiné přesné analýzy dusíku a kyslíku simultánně s ostatními běžně měřenými prvky.

Disperze: 1. řád 0.52 nm/mm
2. řád 0.26 nm/mm
3. řád 0.13 nm/mm
Detektory:

Kanálové fotonásobiče CPM zcela nové koncepce. Možnost osazení až 128 kanály.

Vakuový systém:

Multi fázový vakuový systém bez zpětné difúze olejových par.

Měřící kanál:

Každý jednotlivý měřený prvek má osazen svůj individuelní kanálový fotonásobič CPM a pro něj optimalizovanou výstupní štěrbinu. Nedochází tedy k měření jiného než žádaného světelného signálu.

 

Jiskřiště

Analytický stativ:

Snadno odnímatelný stativ s automatickým centrováním. Stativ byl navržen metodou konečných prvků (FEM) pro optimalizaci průtoku argonu a minimalizaci zanášení stativu.

Proplach argonem:

Funkce Argon Auto Stop (AAS) zajišťuje nulovou spotřebu argonu mimo dobu aktivního měření se spektrometrem.

Světelná cesta:

Přímá světelná cesta s pouze jedním vstupním sklíčkem oddělujícím argonovou atmosféru od vakua. Sklíčko je uživatelsky velmi snadno a rychle čistitelné.

Držák na vzorky:

Pneumatický, optimalizovaný pro analýzu různých typů vzorků. Na spektrometrech Q8 Magellan je zcela běžně prováděno měření více než 180 vzorků / den.

Počítačem řízená clonka:

Softwarem řízená clonka ve stativu zajišťuje, že každý jednotlivý prvek je opticky měřen v ideální části plazmového výboje jiskry. Je tak zajištěna výjimečná trvalá správnost měření i u náročných aplikací jako jsou uhlík v litinách, fosfor v hlinících nebo dusík v ocelích.

 

Elektronika a vyhodnocovací systém

SSD:

Single Spark Detection - vyhodnocování každé jednotlivé jiskry individuelně.

TRS:

Time Resolved Spectrometry - časově rozlišitelná spektrometrie pro každou individuelně vyhodnocovanou jiskru. V praxi vede použití technologie TRS k dalšímu snížení detekčních limitů, eliminaci interferencí a linearizaci kalibračních křivek. Časová okna integrace signálu měřeného prvku v rámci času trvání jedné jiskry jsou individuelně nastavitelná s rozlišením 1 µs pro každý jednotlivý prvek samostatně!

Hardware:

Spektrometr Q8 Magellan drží celosvětový primát: má plně digitální provedení veškeré elektroniky. Veškeré komponenty počínaje výkonnou vyhodnocovací elektronikou, digitální sběrnicí a končeje plazmovým generátorem jsou 100% digitální. Tato skutečnost vede k enormní spolehlivosti spektrometru jako celku a výjimečným analytickým parametrům bez jakýchkoliv kompromisů.

 

Plazmový generátor - zdroj jiskření

Řízení:

Plně digitální zdroj s programovatelnými logickými moduly umožňující nastavení jakéhokoliv tvaru proudové křivky s časovým rozlišením lepším než 1µs!

Buzení:Buzení s induktivním zážehem - bezúdržbové
Doba trvání jiskry:10µs až 2ms
Proud jiskry:max 200A
Frekvence jiskření:Plně softwarově řiditelná. Maximální frekvence jiskření je 1000 Hz

 

Vyhodnocovací počítač - součást dodávky

Parametry:

Součástí dodávky je vždy nejmodernější značkový počítač DELL dle aktuální nabídky.

 

Rozměry a hmotnost přístroje

Verze pro sedící obsluhu:Hloubka : 1120 mm
Výška : 980 mm
Šířka : 1280 mm
Verze pro stojící obsluhu:Hloubka : 1120 mm
Výška : 1280 mm
Šířka : 1280 mm
Hmotnostcca 300 kg

 

Elektrické parametry

Napětí:230 V -15% / +10 %, 50/60 Hz
Příkon:950 W v průběhu měření
350 W v pohotovostním režimu
Jištění:16 A

 


Dotazník Pro více informací a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.
Využít můžete i našeho dotazníku.


 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz