Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE, TĚŽAŘSKÝ PRŮMYSL, RUDY

životní prostředí

V této oblasti životního prostředí, těžebního průmyslu a analýzy rud je typickým požadavkem přesné stanovení obsahu prvků v zeminách, píscích, jílech, usazeninách, analýza lateritů, hornin, rud, stavební suti a dalších materiálů. Zájmové koncentrace jsou jednotky ppm až desítky procent. V životním prostředí se pracuje často dle směrnice EPA 6200, ISO/DIS 13196 a dalších. Ruční analyzátory VANTA VMR se výborně hodí pro analýzy zemin, jílů, písků, usazenin, prachu a dalších lehkých matric. Ruční XRF analyzátory Vanta pro analýzu půd a sedimentů poskytují rychlá a přesná data při vyhodnocování sanačních procesů. Analyzátory Vanta jsou jednoduché na zacházení a odolné i pro použití v náročných terénních podmínkách. Měření lze provádět jak přímo v terénu, nebo lze odebrat vzorky do vzorkovnic. Bezproblémově lze stanovit obsahu rudy v ppm nebo i hlavních složek v procentech. Častým využitím je také pedologie a ochrany půd - pedologické materiály, výzkumná centra ochrany půd, vědy o půdě.

Ruční spektrometry ED-XRF VANTA VMR Geochem

životní prostředí - VANTA VMR soil geochem

Přístroj VANTA VMR je vyvinut a vyráběn přímo v USA, Waltham, MA. Používá několik celosvětově unikátních patentů a jedná se o nejodolnější ruční spektrometr na trhu s testy na pád dle armádní specifikace MIL-810-G, odolností vůči vodě a prachu dle IP 64 a špičkově čitelném displeji i na přímém slunci. VANTA VMR poskytuje okamžitou prvkovou analýzu v terénu v terénu pro použití při geochemickém průzkumu, kontrole složení při těžbě, zpracování rud a sanacích půd. Ruční spektrometry VANTA se vyrábí v ucelené řadě provedení a kalibrací (VCR, VMR, ...), přičemž nejběžnějšími módy pro životní prostředí a geologii jsou:

 

 • Soil Geochem mód - jelikož se často požadavky uživatelů z hlediska analyzovaných prvků a rozsahů, ve kterých jsou měřeny prolínají, byl vyvinut tento zcela nový a unikátní mód, který kombinuje výhody obou výše uvedených měřících módů a který dokáže přesně analyzovat jak stopové koncentrace tak koncentrace vysoké. Analyzované prvky v tomto módu jsou: Mg, Al, Si, K, Ca, S, P, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb. Tento mód je z hlediska prvků dle HW konfigurace přístroje dále rozšiřitelný i o prvky jako je například tantal (Ta) nebo prvky vzácných zemin (rare earth elements - RRE) jako jsou: La, Ce, Nd, Pr, Y, Nb, Ba. Další prvky lze doplnit.

Analýza rud, půdy, zeminy, pedologie, environmentální průzkum

Ruční analyzátory VANTA VMR – poskytují kvalitu laboratorního rozboru půdy přímo v terénu a to jak při analýze rud (obsah rudy v ppm nebo %), hornin ale i dalších typů environmentálních či geologických materiálů.

životní prostředí, horniny, půdy

 

Výhody použití

 • Identifikace a kvantifikace mineralizovaných intervalů přímo v jádře v reálném čase
 • Umožňuje rychlé geologické posouzení perspektivnosti těžby a okamžité vyhodnocení informací
 • Přesný výběr vzorků minimalizuje náklady na laboratorní analýza (méně zbytečných vzorků se vozí do laboratoře - významné úspory, rychlá návratnost)
 • Optimalizace vrtacích prací díky přesnému rozhodování na místě (vrtání hlouběji okamžitě v případě potřeby, případně méně či přesun vrtu do atraktivnějšího bodu)

Ruční XRF analyzátory jsou v současné době využívány při vrtacích pracech. Perfektní vzorky pro XRF analýzu jsou suché, jemně zrnité, homogenní vzorky podobné rozemletému prášku jako v laboratoři. Nicméně pro informativní vyhodnocení geochemických dat "vhodných pro daný účel" mohou být vzorky ne úplně homogenní či suché. Vzhledem k povaze reverzní cirkulace (RC) a Rotary Air Blast (RAB) vrtání jsou vzorky vrtu již částečně homogenizované. Tisíce ručních XRF spektrometrů je používáno pro vzorky tohoto typu z vrtných souprav pro lepší průzkum a rozhodování manažerů. Jakákoliv analytická chyba spojená s testováním nesourodých vzorků je obvykle vyvážena hodnotou semikvantitativních geochemických dat generovaných velice rychle, úsporou času a úsporou nákladů. Těžební log níže demonstruje data z těžebního projektu Rimfire Exploration v Austrálii. Log ukazuje laboratorní data Au v porovnání s XRF a současně pathfinderů Ag, Pb a As identifikovanými ručním XRF spektrometrem v intervalu kde je obsaženo zvýšené Au.

životní prostředí, horniny, půdy Anomální Au, As, Ag a Pb pomocí XRF uvnitř zóny nesoucí Au při průzkumu projektu Rimfire Resources NSW, Austrálie

 

VANTA při měření jádra vrtu - životní prostředí, horniny, půdy
Použití ručních XRF analyzátory pro průzkumné vrty mohou poskytnout rychlou návratnost investic u některých projektů. To se promítá do úspory přímých nákladů vůči akcionářům velmi rychle. Na svých projektech v Northern Territory, Austrálie, Darren Holden, MD ABM zdrojů odhaduje úsporu nákladů ve výši $ 900000 AUD za jeden rok a přímo je připisuje použití dvou ručních analyzátorů VANTA VMR. Úspory byly provedeny pomocí XRF, který jako nástroj na RC čipy pomohl vybrat nejdůležitější vzorky pro dražší laboratorní analýzy. životní prostředí, horniny, půdy

Výhody analyzátorů VANTA VMR:

 • rychlá a přesná analýza
 • zcela nedestruktivní
 • minimální nebo žádná příprava vzorku
 • Možnost měření za pomocí zmenšeného XRF paprsku (<3mm fokusase XRF paprsku), integrované full VGA kamery a dalších unikátních funkci
 • simultánní měření všech prvků od Mg po U
 • ucelená řada příslušenství pro terénní analýzy
 • on-line automatická barometrická korekce s indikací v SW pro korektní analýzy nehledě na nadmořské výšce a atmosférickém tlaku
 • vynikající detekční limity (LOD - limit of detection) pro všechny měřené prvky
 • integrovaná GPS, volitelně BlueTooth či WiFi – analýza se online/realtime ukládá do paměti s GPS koordináty. Lze snadno vykreslit geochemická data do mapy:
GIS/GPS ED-XRF životní prostředí
VANT VMR Copper Lead Zinc GPS plot

Specifikace přístrojů VANTA VMR určených pro trh ČR a SR:

Rozměry (Š x V x H) 8.3 x 28.9 x 24.2 cm
Hmotnost přístroje 1.48 kg
Zdroj buzení 4 wattová RTG lampa s anodou dle aplikace zákazníka. Napětí dle modelu a provedení: až 40kV nebo až 50kV
Předřadné filtry 8 předřadných filtrů s automatickým výběrem dle fáze testu a módu
Detektor SDD - Silicon Drift Detector s Axon technologií s rozlišením 137eV kaMn. Aktivní ochrana detektoru. Plně automatická vnitřní rekalibrace detektoru při každém měření.
Napájení Vyjímatelná nabíjecí baterie 14,4V Li-Ion (lze vyměnit za chodu přístroje a ihned pokračovat v měření bez prodlevy)
Displej 800 x 480 (WVGA) LCD s kapacitní dotykovou plochou a podporou gest, akceleroměr pro otáčení displeje
Provozní podmínky Teplota okolí v rozmezí -10°C do 50°C
Odolnost proti pádu Testováno dle armádní specifikace MIL-810-G ... pád z 1,3 metru
Stupeň ochrany IP IP 64
Barometrická korekce Vestavěná automatická barometrická korekce se zabudovaným barometrem = nezávislost na nadmořské výšce a atmosférickém tlaku
GPS Vestavěný GPS / GLONASS modul
Operační systém Linux
Ovládání Dotykový displej, spoušť na rukojeti, HW tlačítka a průmyslový joystick
Datové úložiště 4GB vnitřní paměť, micro SD slot pro rozšíření, podpora přímého ukládání výsledků na USB klíč (CSV, PDF, ...)
USB (2x) USB 2.0 typ A host pro příslušenství jako jsou Wi-Fi, Bluetooth a USB klíče.
(1x) USB 2.0 typ mini-B port pro připojení k počítači.
WiFi Podpora 802.11 b/g/n - volitelné
Bluetooth Podpora Bluetooth a Bluetooth Low-Energy - volitelné
Zaměřovací kamera Full VGA CMOS kamera - volitelné
Panoramatická kamera 5-megapixel CMOS kamera s čočkou a automatickým fokusem - volitelné


Dotazník Pro více informací, objednání bezplatného předvedení
a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.
Využít můžete i našeho dotazníku.


 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz