Prvek Fe - báze Cu - báze Al - báze Ni - báze Ti - báze Co - báze Mg - báze Pb - báze Zn- báze Sn- báze Prvek
C   0,003 - 2,5           0,002 - 0,5   0,005 - 0,3   0,005   - 3,0                 C
Si-I   0,005 - 3,5   0,005 - 5,0   0,003 - 12,0   0,005 - 7,0   0,005 - 0,5   0,005   - 2,5   0,001   - 1,0             Si-I
Si-II           1,0    - 30,0                             Si-II
Mn   0,003 - 18,0   0,003 - 7,0   0,002 - 1,5   0,005 - 5,0   0,005 - 1,5   0,001 - 2,0   0,002   - 3,0       0,0005 - 0,5      Mn
P-sp X 0,005 - 0,5 X 0,003 - 1,0     X 0,005 - 2,0     X 0,05 - 0,3                 P-sp
S-sp X 0,005 - 0,4 X 0,002 - 0,4     X 0,005 - 0,4     X 0,05 - 0,3                 S-sp
Cu-I   0,005 - 4,0       0,002 - 8,0   0,005  - 35,0   0,005 - 3,0   0,005   - 2,0   0,001   - 1,0   0,0005 - 2,5       0,0005 - 4,0 Cu-I
Cu-II       Reference                           0,002   - 5,0     Cu-II
Al-I   0,002 - 1,5   0,005 - 12,0       0,005 - 6,0   0,005 - 10,0   0,005   - 2,5   0,005   - 12,0   0,0002 - 0,1   0,001   - 10,0   0,0002 - 0,1 Al-I
Al-II           Reference                             Al-II
Cr-I   0,003 - 5,0   0,002 - 1,5   0,002 - 0,5   0,005 - 3,0   0,005 - 3,0   0,001  - 3,0    0,003    - 1,0             Cr-I
Cr-II   0,1    - 30,0           0,5 - 30,0       0,5 - 35,0                 Cr-II
Mo   0,005 - 7,0           0,005  - 30,0   0,005 - 5,0   0,005  - 10,0                 Mo
Ni-I   0,003 - 5,0   0,002 - 30,0   0,002 - 4,0           0,005   - 3,0   0,002   - 1,0   0,001   - 0,5   0,0005 - 0,05   0,001  - 0,2 Ni-I
Ni-II   0,2    - 30,0           Reference       0,5 - 30,0                 Ni-II
V   0,003 - 5,0       0,001 - 0,2   0,005 - 1,0   0,005 - 6,0   0,005   - 0,5                 V
Ti-I   0,002 - 2,0       0,001 - 0,5   0,005 - 6,0       0,005   - 1,0                 Ti-I
Ti-II                   Reference                     Ti-II
Nb   0,003 - 1,5           0,005 - 5,0   0,01 - 1,5   0,005   - 3,5                 Nb
Co-I   0,005  - 10,0   0,005 - 3,0   0,002 - 0,4   0,005  - 20,0           0,005   - 1,0           0,002 - 0,1 Co-I
Co-II                       Reference                 Co-II
W   0,005  - 15,0           0,005  - 12,0       0,01   - 20,0                 W
Pb-I   0,005 - 0,5   0,005  - 20,0   0,003  - 1,5               0,005   - 1,0       0,001   - 0,5   0,008 - 30,0 Pb-I
Pb-II                               Reference         Pb-II
Fe-I   Reference           10,0 - 50,0       1,0     - 30,0                 Fe-I
Fe-II       0,005 - 6,0   0,002 - 3,0   0,005  - 30,0   0,005 - 3,0   0,005 - 5,0   0,002   - 0,5   0,0005 - 0,15   0,0005 - 0,2   0,0005 - 0,2 Fe-II
Zn-I       0,001  - 0,5                       0,001 - 0,08       0,001  - 0,02 Zn-I
Zn-II       0,005  - 45,0   0,002 - 10,0               0,005   - 10,0       Reference     Zn-II
Sn-I   0,01 - 0,5   0,005  - 15,0   0,01   - 0,3   0,05 - 2,0   0,01   - 12,0       0,005   - 6,0   0,001 - 52,0   0,0005 - 0,05     Sn-I
Sn-II                                       Reference Sn-II
Ag       0,001 - 0,2   0,001 - 0,8               0,005   - 1,0   0,0002 - 6,5   0,0001 - 0,1   0,001 - 0,5 Ag
Be       0,001 - 2,5   0,001 - 0,1   0,001 - 2,0           0,001   - 0,2       0,0001 - 0,1     Be
Zr   0,001 - 0,2   0,002 - 0,5   0,001 - 0,4   0,005 - 0,5   0,005 - 5,0   0,005 - 0,5   0,005   - 2,0             Zr
Bi   0,01   - 0,15   0,005 - 0,8   0,003 - 0,8                   0,0005 - 0,05       0,0005 - 0,2 Bi
Sb   0,01 - 0,2   0,005 - 1,0   0,005 - 0,4                   0,001 - 10,0       0,01   - 15,0 Sb
Mg-I       0,001 - 0,1   0,003 - 10,0                       0,0005 - 0,5     Mg-I
Mg-II                           Reference             Mg-II
B   0,0005 - 0,1       0,005 - 0,1   0,005 - 3,0       0,003 - 0,01                 B
Cd       0,001 - 0,2                   0,001   - 0,5   0,001 - 1,5   0,0001 - 0,05   0,001 - 1,5 Cd
Ca   0,002   - 0,1        0,001 - 0,05               0,0005 - 0,5   0,001 - 0,15   0,0001 - 0,05     Ca
Te       0,005 - 0,5                       0,001 - 0,1         Te
Ce                           0,01     - 5,0             Ce
Nd               0,01 - 0,5           0,01     - 5,0             Nd
As   0,005 - 0,3   0,005 - 0,4                       0,001 - 1,0       0,001 - 0,5 As
Li***           0,0005 - 2,0                             Li***
Na***           0,0001 - 0,01                             Na***
 
    Kanály, které jsou součástí Bázového modulu   Další volitelné kanály X Kanály P a S jsou součástí Speciální argonové pistole
 
  Rozsahy jednotlivých prvků je možné rozšířit s ohledem na aplikaci zákazníka a dostupnost CRM materiálů.
  Prvky neuvedené v tomto seznamu je v mnoha případech možné doplnit.   
  Pro více informací nás kontaktujte:  www.bas.cz