Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/analyza-kysliku-analyza-vodiku-analyza-dusiku-o-n-h/elementarni_analyzator_o_n_h_g6_leonardo.php

Elementární ONH analyzátor G6 LEONARDO pro stanovení obsahů dusíku, kyslíku a vodíku metodou fúze v interním plynu

Elementární analyzátor G6 LEONARDO pro stanovení obsahů O/N/H

ONH analyzátor G6 LEONARDO s technologií FusionControl a SampleCareTM dosahuje nejvyšší úrovně robustnosti a nejlepší ekonomiky provozu pro řízení průmyslových procesů a kvality z hlediska obsahů O/N/H.

Analyzátor G6 LEONARDO je určen pro stanovení ONH v anorganických materiálech (primárně kovy a jejich slitiny včetně jejich práškové formy). Analyzátor je založen na principu fúze vzorku v inertním plynu (IGF - Inert Gas Fusion), tedy fúzi vzorku materiálu v grafitovém kelímku při vysokých teplotách (až 3 000°C). Metoda analýzy plynové fúze (GFA - Gas Fusion Analysis) je také často nazývána extrakcí taveniny (ME - Melt Extraction), protože celkový kyslík, dusík a vodík se extrahuje inertním nosným plynem, když se vzorek zcela roztaví.

Kyslík (O), dusík (N) a vodík (H) určují kvalitu, životnost a mechanické vlastnosti všech kovových materiálů. Na rozdíl od ostatních prvků se množství O, N a H někdy výrazně mění v průběhu celého výrobního či procesního řetězce, od výroby surovin až po dokončení hotového výrobku (oxidace, změny vlivem výrobního procesu, kontaminace, ...). Dokonce i stopové množství prvků O, N a H má velmi zásadní vliv na výsledné vlastnosti materiálu.


Potřebujete více informací o produktu nebo máte zájem o cenovou nabídku?

Základní charakteristika ONH analyzátoru G6 LEONARDO

Nový optimalizovaný analyzátor dusík, kyslík a vodík s uživatelsky přívětivými funkcemi. Technologie G6 LEONARDO s technologií SampleCareTM využívá spolehlivou technologii Smart Molecule SequenceTM pro robustní a přesné elementární analýzy ONH. S předem kalibrovanými standardními metodami a argonovým nosným plynem namísto helia řeší G6 LEONARDO potřeby průmyslových procesů a řízení kvality pro snadnou a hospodárnou práci.

G6 LEONARDO je k dispozici jako jednoprvkový analyzátor (O, N nebo H) nebo dvouprvkový analyzátor (ON nebo OH). Analyzátor G6 LEONARDO je dodáván s předem nakonfigurovanými metodami pro standardní aplikace, jako jsou: ON nebo H v oceli a titanu, O v mědi, OH v magnetických materiálech a kovových prášcích pro aditivní výrobu a je také použitelný pro jiné anorganické materiály, jako je sklo a keramika. Uživatelsky lze snadno další metody přidávat a vyvíjet nové.

FusionControl & SampleCareTM pro nejvyšší přesnost a spolehlivost

Cílem analýzy IGF je určit obsah lehkých prvků O, N a H ve vzorku v rozsahu stopových koncentrací s absolutní přesností. Proto naše G6 LEONARDO aplikuje technologie Smart Molecule SequenceTM a měří plyny emitované vzorkem přímo, absolutně nezměněné 1:1, s ověřenými vědeckými principy pro důvěryhodné výsledky. Umožňuje také stanovení kyslíku bez dalších chemikálií, což zajišťuje vysokou spolehlivost a nízké náklady na vlastnictví.

FusionControl - na teplotě záleží

Teplota fúze vzorku je nejdůležitějším parametrem pro přesnou analýzu ONH. FusionControl v G6 LEONARDO zabraňuje přehřátí a tvorbě uhlovodíků a dalších nežádoucích vedlejších produktů. Díky přesné kontrole teploty vzorku pomocí FusionControl není již nutný tradiční přístup zahřívání vzorku na co nejvyšší teplotu.

Nejvyšší spolehlivost a nejlepší ekonomika

Model G6 LEONARDO zavádí SampleCareTM pro analýzy kyslíku, dusíku a vodíku, aby dosáhl nejvyšší úrovně robustnosti a ekonomiky pro průmyslové aplikace. SampleCareTM se skládá z:

 • EZDriveTM, osvědčený elektronický pohybový modul pro automatické a přesné umístění kelímku bez použití přídavného stlačeného vzduchu. Zajišťuje lepší elektrický kontakt mezi kelímkem a elektrodami, přičemž chrání kelímek před poškozením
 • Vzorkovací port (Sample Port) integrovaný do vodou chlazené pece chrání jemné vzorky před nežádoucím ohřevem a ztrátami vodíku za účelem lepšího výsledku analýzy vodíku
 • Vysokokapacitní odlučovač prachu (Dust Trap) a in-line systém filtrování pevných částic

G6 LEONARDO - aplikace

 • Železo, ocel, kobalt, nikl, feroslitiny - Určení množství kyslíku a dusíku je rozhodující během procesu výroby oceli, konečné úpravy slitiny přidáním feroslitin, ale také pro výrobu slitin na bázi niklu a kobaltu. G6 LEONARDO kombinuje snadné použití a robustnost pro dosažení rychlého a přesného výsledku kyslíku a dusíku pro řízení kvality a procesů v těchto výrobních procesech.
 • Výroba mědi - Nejdůležitějším faktorem kvality při výrobě mědi je úroveň zbytkových nečistot, především pak hladina kyslíku. Vysoké hladiny kyslíku zvyšují tendenci k vadám. Technologie Smart Molecule SequenceTM zajišťuje, že model G6 LEONARDO analyzuje kyslík s vysokou spolehlivostí a nízkými náklady na vlastnictví. K dispozici je i duální provedení pro současné stanoven kyslíku i vodíku s FusionControl.
 • Titan, zirkon a jiné žáruvzdorné kovy - Titan v kombinaci s prvky jako hliník, vanad, molybden vytváří slitiny s nízkou hustotou a vysokou pevností s vynikající odolností proti korozi. Tyto vysoce výkonné slitiny používané v kosmických, leteckých, vojenských, jaderných, biomedicínských a jiných náročných aplikacích jsou ovlivněny jejich obsahem kyslíku a dusíku, nejkritičtější specifikací je obsah vodíku vedoucí k hydridovému srážení a následnému praskání. G6 LEONARDO splní analytické potřeby těchto náročných průmyslových odvětví.
 • Zpracování kovu - G6 LEONARDO zajišťuje důležitou znalost obsahu O,N,H v nerezové oceli, hliníku, mědi, niklu, titanu, zirkonu a dalších používaných v letectví, kosmonautice, automobilovém, biomedicínském a elektronickém průmyslu či jim podobným.
 • Hliník a hořčík - Kyslík a vodík hrají dominantní roli při výrobě a zpracování těchto reaktivních lehkých kovů. Kyslík tvoří nerozpustné, žáruvzdorné inkluze, zatímco vodík, rozpuštěný v kapalné tavenině, je zachycen během tuhnutí, čímž vzniká dutiny plné vodíku a puchýře. Díky jedinečnému systému FusionControl a SampleCareTM je G6 LEONARDO ideálním nástrojem řízení kvality pro průmysl výroby hliníku a hořčíku.
 • Magnetické materiály - Vývoj permanentních magnetů s vysokou pevností souvisí s aplikací kovů vzácných zemin. Sintrované Nd-Fe-B magnety vykazují vysokou tendenci pohlcovat vodík, což vede k fatálnímu vodíkovému křehnutí. Ve skutečnosti je vodík životně důležitým činidlem ve výrobním procesu, ale také při recyklaci kovů vzácných zemin, zatímco kyslík snižuje magnetickou účinnost. G6 LEONARDO je ekonomický a snadno použitelný nástroj pro řízení procesů na obou prvcích během všech výrobních etap.
 • Prášková metalurgie a aditivní výroba - Kovové prášky používané při aditivní výrobě a jiných práškových metalurgických procesů jsou materiály s vysokou čistotou s přesně definovanými vlastnostmi částic. Díky jejich velkému specifickému povrchu jsou náchylné k "stárnutí" oxidací / vlhkostí v produkčním řetězci s obsahem kyslíku a vodíku, který dominuje výtěžnosti a kvalitě výrobku. Předkalibrovaný G6 LEONARDO odpovídá potřebám takových vznikajících průmyslových aplikací.
 • Sklo a keramika - Od průmyslových žáruvzdorných materiálů po vysoce výkonnou keramiku v elektronice nebo při řezání kovů mají žáruvzdorné oxidy, nitridy a karbidy široké využití. Jedinečné vlastnosti skla a keramiky jsou ovlivněny zásadním způsobem úrovní kyslíku, dusíku a vodíku přítomnými v procesu nebo v konečném produktu. S funkcí SampleCareTM, FusionControl a robustností je G6 LEONARDO vynikajícím nástrojem pro rychlou analýzu surovin, meziproduktů a konečných produktů.

Elementární analyzátor ONH G6 LEONARDO - technická specifikace

Specifikace ONH analyzátoru Výhoda
 
Vzorky
Typy vzorků

Anorganické, suché, jakýkoliv tvar či forma

Flexibilita
Rozměry vzorků 8 x 8 mm průřez (kusy, třísky, kolíky, granule), různé ukázkové porty k dispozici pro speciální aplikace. Široká škála materiálů vzorků
 
Detektory
Kyslík


Dusík a vodík

Nedisperzivní IR absorpční CO, bez pohyblivých částí, více rozsahů s referenčním svazkem a on-board linearizací
Teplotně vodivostní detektor s referenčním kanálem a
nastavitelným zesílením

Spolehlivý, bezúdržbový výkon bez driftu


Spolehlivé, nastavitelné rozsahy, bez driftu
 
Pec
Vodou chlazení elektrodová pec s FusionControl Vysokoteplotní provoz pro žárovzdorné materiály, přesné řízení teploty.
 
SampleCareTM
EZDriveSample Port


Particle Filtering

Dolní pohyb elektrod spolehlivým elektronickým pohybovým modulem


Otočný vzorkový port integrovaný do vodou chlazeného pece

Vysokokapacitní odlučovač prachu s následným filtrováním částic


Robustní úsporný provoz bez stlačeného vzduchu. Automatická regulace s omezeným namáháním zaručuje ideální podmínky pro kelímek: kontakt s elektrodou a bezpečnost pro kelímek, pec a pohon.

Chrání citlivé vzorky před teplem a ztrátou vodíku před analýzou. Umožňuje měření bez kapsulí a bez zasekávání.

Stabilní analytické výsledky se sníženou údržbou a
ochranou komponent
 
Chladící voda

4 l/min při 3 bar Možno zapojit na běžný vodovodní kohoutek. Pro šetření vodou se voda automaticky uzavírá solenoidem. Možnost dodávky uzavřeného okruhu.
 
Nosný plyn
Ar (O, N), He (O, N), N2 (H) každý 99.995 % čistota
(99.9990 % pro stopové analýzy)
Flexibilní výběr nosného plynu bez kompromisu
 
Hlučnost
< 55 dB(A) špička Užijte si ticho
 
Kalibrace
Jedno bodová nebo více bodová kalibrace, propracovaný algoritmus včetně ukázky nejistot a spojování rozsahů. Snadní simultánní kalibrace pro všechny rozsahy s důvěrou
 
Reagenty
 • Magnesium perchlorate
 • Sodium hydroxide na nosiči
 • Copper oxide, rare earth base (N-model)
 • Schuetze reagent (H-model)
 
Napájení
400 - 480 VAC (± 10 %), 50-60 Hz, 32 A, 7 kVA, 1 fáze plus N nebo 2 fáze, zemnící vodič
230 VAC (± 10 %), 50-60 Hz, 64 A, 7 kVA dostupné volitelně
 
Dostupné modely Jednoprvkové nebo dvouprvkové O, N, H, ON, OH Ideální nástroj pro kontrolu procesu a kvality.
 
Rozměry a hmotnost 71 x 66 x 78 cm (Š x H x V), ~145 kg Kompaktní, snadné na údržbu

Další fotografie - Elementární analyzátor ONH G6 LEONARDO pro stanovení obsahu dusíku, kyslíku a vodíku

Elementární analyzátor IGF (Inert Gas Fusion) ONH G6 Leonardo
ONH G6 Leonardo - sample crucible in position
ONH G6 Leonardo - sample loading
Melting temperatures ONH G6 Leonardo
ONH G6 Leonardo - reagents open

Časté aplikace pro stanovení kyslíku, dusíku a vodíku

 • Analýza kyslíku v mědi, v železných a neželezných slitinách, těžko tavitelných látkách a jiných anorganických materiálech.
 • Stanovení kyslíku v atomizovaném prášku (AM - aditive manufacturing, HIP - Hot Isostatic Pressure)
 • Analýza dusíku v ocelích
 • Souběžné stanovení kyslíku a dusíku v kovech, karbidech, nitridech a jiných anorganických látkách technikou tavení v inertních plyench.

Vystavíme cenovou nabídku přímo na klíč,
poskytneme ceník analyzátorů v konfiguraci pro Vaši aplikaci.

Mám zájem
o cenovou nabídku

4,7/5 - 26 hodnocení.

Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/analyza-kysliku-analyza-vodiku-analyza-dusiku-o-n-h/elementarni_analyzator_o_n_h_g6_leonardo.php