Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/zivotni-prostredi-geologie/zivotni_prostredi_geologie.php

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE, TĚŽAŘSKÝ PRŮMYSL, RUDY

V této oblasti životního prostředí, těžebního průmyslu a analýzy rud je typickým požadavkem přesné stanovení obsahu prvků v zeminách, píscích, jílech, usazeninách, analýza lateritů, hornin, rud, stavební suti a dalších materiálů. Zájmové koncentrace jsou jednotky ppm až desítky procent. V životním prostředí se pracuje často dle směrnice EPA 6200 a dalších. Ruční analyzátory Innov-X DELTA se výborně hodí pro analýzy zemin, jílů, písků, usazenin, prachu a dalších lehkých matric. Měření lze provádět přímo v terénu, nebo lze odebrat vzorky do vzorkovnic. Bezproblémově lze stanovit obsahu rudy v ppm nebo i hlavních složek v procentech. Častým využitím je také pedologie a ochrany půd - pedologické materiály, výzkumná centra ochrany půd, vědy o půdě.

životní prostředí
životní prostředí

Ruční spektrometry DELTA a VANTA - ED-XRF

Přístroje DELTA a VANTA jsou vyvinuty a vyráběny přímo v USA, Waltham, MA. Používají několik celosvětově unikátních patentů. Ruční spektrometry DELTA se vyrábí v ucelené řadě provedení a kalibrací, přičemž nejběžnějšími módy jsou:

 • Soil mód - tento mód je určen pro analýzy lehké matrice se zaměřením na následující stopové prvky: K, Ca, S, P, Cl, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, As, Pb, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, PLUS V, Co, W, Bi, Th, U. Další prvky lze doplnit.
 • Mining plus mód - tento mód je určen pro analýzy následujících prvků v horninách a v geologii: Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, As, Pb, Bi, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ta, Nb. Další prvky lze doplnit.
 • Soil Geochem mód - jelikož se často požadavky uživatelů z hlediska analyzovaných prvků a rozsahů, ve kterých jsou měřeny prolínají, byl vyvinut tento zcela nový a unikátní mód, který kombinuje výhody obou výše uvedených měřících módů a který dokáže přesně analyzovat jak stopové koncentrace, tak koncentrace vysoké. Analyzované prvky v tomto módu jsou: Mg, Al, Si, K, Ca, S, P, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb. Tento mód je z hlediska prvků dle HW konfigurace přístroje dále rozšiřitelný i o prvky, jako je například tantal (Ta) nebo prvky vzácných zemin (rare earth elements - REE) jako jsou: La, Ce, Nd, Pr, Y, Nb, Ba. Další prvky lze doplnit.

Analýza rud, půdy, zeminy, pedologie, environmentální průzkum

Ruční analyzátory DELTA – poskytují kvalitu laboratorního rozboru půdy přímo v terénu a to jak při analýze rud (obsah rudy v ppm nebo %), hornin ale i dalších typů environmentálních či geologických materiálů.

Výhody analyzátorů DELTA:

 • Rychlá a přesná analýza. Rychlý terénní rozbor půdy na těžké kovy.
 • Zcela nedestruktivní, okamžité výsledky.
 • Minimální příprava vzorku. Možnost přípravy vzorku přímo v terénu.
 • Možnost měření za pomocí zmenšeného XRF paprsku (<3mm fokusace XRF paprsku), integrované full VGA kamery a dalších unikátních funkcí.
 • Simultánní měření všech prvků od Mg po U
 • Ucelená řada příslušenství pro terénní analýzy.
 • On-line automatická barometrická korekce s indikací v SW pro korektní analýzy nehledě na nadmořské výšce a atmosférickém tlaku.
 • Vynikající detekční limity (LOD - limit of detection) pro všechny měřené prvky.
 • Možnost propojení s GPS modulem (Bluetooth) – analýza se online/realtime ukládá do paměti GPS (trimble nebo obdobný) spolu s polohou. Pomocí speciálního programu (součást dodávky!) lze v reálném čase vykreslit geochemická data do mapy:
životní prostředí, horniny, půdy
GIS/GPS ED-XRF životní prostředí

Minerální podíl půdy

Vyvřelé, metamorfované a usazené horniny - geologie. Ovlivňují mj. chemické složení
 • minerálně velmi bohaté půdy – na zvětralinách čedičů, diabasů, gaber, slínů
 • bohaté – na spraších, dioritech, syenitech, andezitech, aluviálních náplavech, vápencích, dolomitech
 • středně silné – na žulách, rulách, granodioritech, pískovcích, jílovcích, sprašových hlínách
 • slabé půdy na svorech, ryolitech, vátých píscích - jalové půdy na křemenech, křemitých štěrcích, křemitých píscích

Související přístroje:

Ruční RTG analyzátor VANTA VMR pro životní prostředí a geologii

Zcela nový ruční rentgenový analyzátor VANTA VMR s SDD detektorem s vynikajícím rozlišením 137eV a speciální anodou pro analýzy pro životní prostředí, archeologii, geologii, prvkovou analýzu zemin, písků a jílů a dalších materiálů v oblasti životního prostředí a těžebního průmyslu - jedná se o High-End spektrometr nejvyšší třídy. Přístroj VANTA je vyvinut a vyráběn přímo v USA, Waltham, MA. Používá několik celosvětově unikátních patentů. Používá novou technologii AxonTM. Vyniká extrémní rychlostí analýzy, vynikající přesností, odolností a spolehlivostí svého provedení. Splňuje všechny zvýšené požadavky na ruční analyzátory. Všechny prvky včetně Al, Mg, Si, P, S jsou analyzovány bez vakua či hélia a to s bezkonkurenční rychlostí a přesností za velmi příznivou cenu.


4,8/5 - 26 hodnocení.

Dostupné varianty produktu
Rucní spektrometr DELTA PROFESSIONAL - RTG

Ruční rentgenový analyzátor DELTA PROFESSIONAL s velkoplošným detektorem SDD a speciální anodou pro analýzy kovů, slitin, drahých kovů, elektrošrotu a dalších materiálů je aktuálně nejrozšířenější ruční rentgenový analyzátor na trhu ČR a SR. Přístroj DELTA je vyvinut a vyráběn přímo v USA, Waltham, MA. Používá několik celosvětově unikátních patentů. Používá novou technologii X-ACT COUNT . Vyniká extrémní rychlostí analýzy, vynikající přesností, odolností a spolehlivostí svého provedení. Splňuje všechny zvýšené požadavky na ruční analyzátory pro analýzy kovů a slitin, třídění šrotu, analýzy šrotu, PMI, analýze drahých kovů, elektrošrotu a další. Používá řadu nových technologií. Třídění kovů či třídění šrotu během jedné vteřiny! Kompletní analýza s laboratorní přesností za 1 vteřinu. Typická aplikace je analýza chemického složení kovů a slitin, PMI, QC, QA. Rychlé 100% třídění kovů či třídění šrotu. Všechny prvky včetně Al, Mg, Si, P, S jsou analyzovány bez vakua či hélia a to s bezkonkurenční rychlostí a přesností.


Dostupné varianty produktu
ED-XRF spektrometr X-Calibur

Stolní energodisperzní rentgenfluorescenční spektrometr (ED-XRF) s výkonným SDD detektorem (123eV). Tento nový energodisperzní rentgenový fluorescenční spektrometr má unikátní kompaktní design. Úzká geometrie rentgenky s čelní anodou umožňuje spolu s vyspělým optickým designem přímé buzení vzorku s těsným optickým uspořádáním - prvkový rozsah Na-Am nebo při použití SDDULTRA F-Fm. Malé rozměry analyzátoru minimalizují požadavky na místo při zachování stejného výkonu.

RTG spektrometr X-Calibur je vybaven autosamplerem a volitelně sample spinnerem (rotací vzorku). Díky výkonu RTG 50 W v kombinaci s úzkou geometrií dosahuje RTG spektrometr X-Calibur výjimečných citlivostí. Poměr cena / výkon u spektrometru X-Calibur zůstává i přes nadstandardní výbavu velmi příznivý.

Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/zivotni-prostredi-geologie/zivotni_prostredi_geologie.php