Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/rohs-2-testovani-hracek-a-spotrebniho-zbozi/index.php

RoHS 2 - analyzátor pro testování hraček a spotřebního zboží

ED-XRF spektrometr VANTA VCA

Metoda ED-XRF (Energiově disperzní RTG Fluorescence) je nejrozšířenější screeningovou metodou pro okamžité a nedestruktivní testování hraček, elektroniky a spotřebního zboží na výskyt těžkých kovů (TK), testování Pb a zakázaných látek (PBD, PBDE). Soudobé ruční spektrometry VANTA díky své zvýšené citlivosti a rychlosti přináší ideální prostředek na okamžité testování hotových výrobků, polotovarů i mezi produktů. Test je nedestruktivní, nezanechává na měřeném zboží žádnou stopu a lze jej provést během několika sekund. Není už potřeba odebrat vzorek, který se pošle do specializované laboratoře, kde se rozpustí v kyselině nebo mineralizuje a po té analyzuje pomocí AAS nebo ICP spektrometrů. Test pomocí rentgenového analyzátoru je okamžitý (není třeba čekat několik dnů na výsledek) a také mnohem levnější. RoHS analyzátor VANTA okamžitě na displeji zvýrazní, zda je vzorek vyhovující (zelená barva) nebo překračuje povolené limity (červená barva). Přístroje VANTA jsou používány například ČOI (Česká obchodní inspekce) a celní správou.


Potřebujete více informací o produktu nebo máte zájem o cenovou nabídku?


Samotná analýza probíhá tak, že se ruční spektrometr VANTA VCA přiloží na testovanou komponentu či výrobek, uživatel stiskne spoušť pro zahájení testu a vyčká. Již během prvních vteřin přístroj zobrazuje informaci o tom, jaký materiál je testovaný. Přístroj plně automaticky rozpozná, zda se jedná o polymer, PVC, kov či mixovaný materiál a automaticky v reálném čase přepne na správnou kalibraci a odpovídající limity jednotlivých prvků. Ruční analyzátor VANTA VCA je volitelně vybaven dvěma kamerami. Vnitřní zaměřovací kamera umožňuje přesně a komfortně zaměřit místo, které bude analyzováno. Lze se tak snadno zaměřit na různé části výrobku lišící se barvou či materiálem a rychle a efektivně provést screening všech použitých složek. Fotka z této kamery včetně zaměřené oblasti se automaticky ukládá s výsledkem měření a tiskne se na protokolu. Volitelná funkce fokusace pak umožňuje okamžité uživatelské zmenšení měřené oblasti na průměr 3 mm a zpět.

Další volitelnou kamerou je pak integrovaná panoramatická kamera, která slouží k focení celého vzorku, čtení čarových či maticových kódů nebo přenášení celého značení. I fotky z této kamery se automaticky ukládají a tisknou na reportu. Přístroj umí generovat PDF report přímo pomocí vnitřního SW a ten lze snadno posílat na síť (pomocí volitelného WiFi modulu) nebo zpracovat v PC (pro Windows jsou dodávány aplikace pro Data Management i ovládání přístroje).

Výsledek měření RoHS s FAIL výsledkem. - spektrometr VANTA VCA - Olympus

Výstupem měření je závěr, zda testovaný vzorek vyhovuje či nevyhovuje směrnici RoHS 2 (2011/65/EU - IEC 62321-3-1) z hlediska měřitelných látek či uživatelem zadaným limitům. Závěry mohou být PASS (vyhovující), FAIL (nevyhovující) nebo INC (nutno přezkoumat). Řada firem používá spektrometry VANTA jako primární nástroj pro zamezení výskytu problematických látek a těžkých kovů ve výrobním procesu a pro přejímku komponent pro výrobu. V přístroji je možné nastavit uživatelské limity pro jednotlivé prvky. I při zpřísnění legislativy má tak uživatel možnost reagovat na změny, případně do limitů promítnou zpřísněné požadavky svých odběratelů. Mezi měřené prvky patří: Cr, Hg, Pb, Br, Cd a dále Cl, Ti, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Bi, Se, Sn, Sb, Ba. Pro polymery dále Ca, Mn, Au, Sr, Zr, Mo, Ag a pro kovy navíc V, Mn, Hf, Ta, W, Au, Nb, Mo, Ag. Další měřené prvky je možno doplnit - kontaktujte nás – poradíme Vám s přizpůsobením přímo pro Vaše účely.

Uživatel má možnost nastavit, zda se analýza ukončí automaticky například na základě dosažení akční úrovně nebo jednoznačného závěru. Přístroj tak uživateli šetří čas.

Velmi oblíbeným příslušenstvím spektrometrů VANTA jsou stativy. K dispozici jsou 2 typy stativů a to laboratorní interlockovaný stativ (WorkStation) a malý kompaktní cestovní stativ (Field Stand). Oba stativy jsou vhodné pro analýzy drobných komponent, sypkých vzorků, kapalin, lázní a výrobních produktů.

Robustní, odolný, efektivní.

Konstrukce spektrometru VANTA VCA je navržena tak, aby byl přístroj maximálně odolný. Přístroj je testován na pád dle armádní normy STD-MIL-810-G, odolný proti vodě a prachu dle specifikace IP 54, stabilně pracuje v rozmezí pracovních teplot -10°C až +50°C přičemž přístroj je navržen a každý kus ve výrobě testován tak, aby spolehlivě kontinuálně pracoval i při +50°C. Spektrometr dále využívá integrovaný online digitální barometr pro eliminaci vlivu okolního atmosférického tlaku na výsledek měření.

Pro dosažení maximální efektivity měření je model VANTA VCA vybaven RTG lampou s 50kV a dosažitelným maximálním výkonem a proudem 4W / 200uA. Tato výkonná lampa v kombinaci s úzkou a speciálně optimalizovanou geometrií detektor, vzorek a RTG zajišťuje bezprecedentní výkonnost spektrometru na všech typech vzorků. Spektrometr je navíc vybaven speciálním okénkem detektoru z GRAPHENE materiálu, což oproti dříve používaném berylliu významně zvedá citlivost a odolnost přístroj. Detektor je navíc mechanicky chráněn automatickým mechanickým zaklopením při každém měření. Spektrometry VANTA mají speciálně navrženou elektroniku pro zpracování signálu z detektoru. Tato technologie se nazývá AXONTM – je použita pro přesné, reprodukovatelné a rychlé zpracování signálu z detektoru pro zajištění maximální reprodukovatelnosti a stability. Komponenty technologie Axon využívají součástky s ultra nízkým šumem, což posouvá výkonnost detektoru k dříve nevídaným mezím.
Seznam direktiv a nařízení, na které lze spektrometr VANTA VCA použít:

 • IEC 62321-3-1
 • Nařízení komise (EU) 2023/923 ze dne 3. května 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny v PVC. Stanovení množství olova, tedy zda je pod 0.1% či výše, je pro spektrometr VANTA otázkou vteřin.
 • EU RoHS Directive (2011/65/EU)
 • EU WEEE Directive (2002/96/EC)
 • China RoHS Directive (RPCEP)
 • Japan RoHS
 • Korean RoHS Directive
 • USA CPSIA (HR4040)
 • USA Halogen Free Directive
 • California Proposition 65
 • USA ASTM F2617-08
 • USA ASTM F963
 • USA CPSC-CH-E1002-08 SOP
 • USA EPA Method 6200
 • USA NIOSH Method 7702
 • USA OSHA Methods OSSA1-OSSAPoužití ručního analyzátoru VANTA VCA

Pokud potřebujete spolehlivý analyzátor, který Vám poskytne přesné a rychlé analýzy, správné zatřídění ve výrobě, pozitivní materiálovou identifikaci – pak je pro Vás ruční spektrometr VANTA VCA tím správným řešením. Bez problémů zanalyzujete jak rozměrově větší vzorky, které jinak nelze umístit do měřící komory stolních přístrojů tak i tvarově různě rozmanité a drobné výrobky. Analytický výkon, přesnost a citlivost spektrometru VANTA VCA je plně porovnatelná se stolními laboratorními spektrometry – výhodou ale je, že ruční analyzátor VANTA je dodáván plně kalibrovaný a je přímo určen pro stanovení množství Pb i dalších prvků. Spektrometr VANTA je používán všude tam, kde jsou kladeny zvýšené nároky na spolehlivé okamžité analýzy. Bateriové napájení, vysoká výdrž baterií a ergonomické robustní provedení přístroje v kombinaci s odolností vůči prachu a povětrnostním vlivům předurčuje spektrometry VANTA pro použití i ve velmi náročných provozních podmínkách.

Dostupné módy pro spektrometr VANTA VCA:

 • RoHS 2 / WEEE / ELV – testy spotřební elektroniky a hraček – plasty, kovy i mixované materiály
 • Halogen free
 • AlloyPlus – kovy a slitiny včetně přiřazení odpovídající materiálové normy a režimu Vyhovuje / nevyhovuje
 • Drahé kovy a jejich slitiny včetně automatické detekce galvanického pozlacení
 • Tloušťky pokovení (i více vrstev na sobě) včetně ověření pasivace a ZnNi vrstev
 • Mód pro analýzu galvanických lázní
 • Katalyzátory (Pt, Pd, Rh, ...)
 • Soil a Geochem (životní prostředí a geologie)
 • Fero slitiny a fero rudy včetně speciálních prvků La, Ce, Ba
 • a na vyžádání jsou možné i další aplikace – kontaktujte nás.

Co je RoHS 2?

RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tato směrnice nese označení 2011/65/EU. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek:

 • Kadmium (Cd) - limit 0,01%
 • Rtuť (Hg) - limit 0,1%
 • Olovo (Pb) - limit 0,1%
 • Šestimocný chróm (Cr6+) - limit 0,1%
 • Polybromované bifenyly (PBB) - limit 0,1%
 • Polybromované difenylethery (PBDE) - limit 0,1%
 • a některé další látky určené směrnicí.

Analyzátor VANTA měří těžké kovy v plastech, textilu, tkaninách, elektronice, obalových materiálech, hračkách, spotřebním zboží a dalších typech materiálů. Používání zařízení obsahující uvedené těžké kovy a retardanty hoření (PBB, PBDE) nad určený limit je direktivou zakázáno. Direktiva stanovuje jisté výjimky pro některá zařízení z důvodu nutnosti použití zakázaných látek při technologických postupech výroby. Direktiva RoHS2 (2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment), která má stejné limity jako RoHS, pouze rozšiřuje skupiny monitorovaných výrobků o "medical device 2014, In-Vitro Diagnostic Medical Devices - 2016, Monitoring and control instruments - 2014, Industrial and Control instruments - 2014, all other electrical and electronic equipment not covered by any of the categories from 2019. Další normy pro těžké kovy: dále pak směrnice IOS MAT 0077.

Kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme bližší informace, zodpovíme otázku kolik stojí RoHS analyzátor, zašleme cenovou nabídku a doporučení.
Evropská norma EN 71-3 "Migrace/přenos určených prvků"

Norma EN 71-3 stanovuje maximální povolené množství škodlivých substancí v nátěrech. Jedná se o například o těžké kovy jako olovo, kadmium, rtuť, antimon, arsen, barium, selen, chróm a jejich nebezpečné sloučeniny. Celníci u nás i ve světě používají stovky ručních spektrometrů VANTA VCA na kontrolu zboží přímo v přístavech a na letištích. V Evropě používají spektrometry Olympus (distribuce v ČR a SR zajištěna přes BAS Rudice) přední Evropské instituce pro kontrolu hraček a spotřebního zboží. V ČR a SR se jedná například o celní službu a dalších více jak 900 podniků včetně SAMSUNG, PANASONIC, SGS, INTERTEK, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Continental Automotive, SITRONICS Telecom Solutions, DAIKIN, Teddies, ...

Celosvětově se pro VANTA VCA zažilo označení RoHS analyzátor, který je nejčastěji používaným analyzátorem pro rychlé a validní RoHS analýzy. Přístroj VANTA se používá pro analýzy dle RoHS, RoHS 2, CPSIA, H.R.4040, CPSC (Consumer Product Safety Commission), HF, GCC, RTP/PTP, ASTM F963.

Aktuální maximální limity pro vybrané prvky normy EN 71-3:

Prvek:SbAsBaCdCrPbHgSe
Max v mg/kg:6025100075609060500

Analyzátory VANTA VCA splňují detekční limity pro všechny tyto prvky, včetně problematického stanovování Ba a včetně prvků dle norem ASTM Method F2617-08, HR4040, CPSC, CPSIA & dalších. Běžně stanovované prvky jsou: Cr, Hg, Pb, Br, Cd, Cl, Ti, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Bi, Se, Sn, Sb, Ba. Dále pak prvky dle směrnice IOS MAT 0077 (IKEA) a to s vysokou rychlostí a přesností.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ VANTA VCA URČENÝCH PRO TRH ČR A SR:

VANTA VCA - Přenosný rentgenový fluorescenční spektrometr (XRF) Vanta

Rozměry (Š x V x H)

8.3 x 28.9 x 24.2 cm

Hmotnost přístroje

1.48 kg

Zdroj buzení

4 wattová RTG lampa s anodou dle aplikace zákazníka. Napětí dle modelu a provedení: až 40kV nebo až 50kV - dle aplikace

Předřadné filtry

8 mechanických předřadných filtrů s automatickou rotací a výběrem dle fáze testu a módu

Detektor

Graphene SDD - Silicon Drift Detector s Axon technologií s rozlišením 137eV kaMn. Aktivní ochrana detektoru. Plně automatická vnitřní rekalibrace detektoru při každém měření.

Napájení

Vyjímatelná nabíjecí baterie 14,4V Li-Ion (lze vyměnit za chodu přístroje a ihned pokračovat v měření bez prodlevy)

Displej

800 x 480 (WVGA) LCD s kapacitní dotykovou plochou a podporou gest, akceleroměr pro otáčení displeje

Provozní podmínky

Teplota okolí v rozmezí -10°C do 50°C. Přístroj nepřetržitě pracuje i při +50°C.

Odolnost proti pádu

Testováno dle armádní specifikace Mil 810-G ... pád z 1,3 metru

Stupeň ochrany IP

IP 54

Barometrická korekce

Vestavěná automatická barometrická korekce se zabudovaným barometrem = nezávislost na nadmořské výšce a atmosférickém tlaku

GPS

Vestavěný GPS / GLONASS modul

Operační systém

Linux

Ovládání

Dotykový displej, spoušť na rukojeti, HW tlačítka a průmyslový joystick

Datové úložiště

4GB vnitřní paměť, micro SD slot pro rozšíření, podpora přímého ukládání výsledků na USB klíč (CSV, PDF, ...)

USB

(2x) USB 2.0 typ A host pro příslušenství jako jsou Wi-Fi, Bluetooth a USB klíče.
(1x) USB 2.0 typ mini-B port pro připojení k počítači.

WiFi

Podpora 802.11 b/g/n - volitelné. Podporuje automatický přesnost dat na síťové disky a síťové složky (včetně doménových), bezdrátové stahování výsledků, přenos displeje přístroje na další zařízení včetně Android a iOS.

Bluetooth

Podpora Bluetooth a Bluetooth Low-Energy - volitelné

Zaměřovací kamera

Full VGA CMOS kamera - volitelné

Panoramatická kamera

5-megapixel CMOS kamera s čočkou a automatickým fokusem - volitelné. Slouží pro focení celých vzorků, přenášení značení - tiskne se přímo na protokolu z přístroje pro jednoznačnou identifikaci. Lze použít i jako čtečku čarových a maticových kódů.

Princip

Přenosný rentgenový fluorescenční spektrometr - XRF, pXRF (portable X-Ray Fluorescence), ED-XRF - energiově disperzní.

Provádíme prodej RoHS analyzátorů VANTA - vystavíme cenovou nabídku na klíč,
poskytneme ceník spektrometrů v konfiguraci pro Vaši aplikaci.

Mám zájem
o cenovou nabídku
Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/rohs-2-testovani-hracek-a-spotrebniho-zbozi/index.php