Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/aplikace/laboratore.php

SPEKTROMETRY A ANALYZÁTORY PRO LABORATOŘE

Q8 MAGELLAN - high end OES jiskrový spektrometr

Jiskrový spektrometr Q8 Magellan je světový standard pro přesné a spolehlivé analýzy. V segmentu laboratorních jiskrových spektrometrů vyniká svými parametry. Jiskrový spektrometr Q8 Magellan je extrémně přesný, má špičkovou citlivost, je spolehlivý a robustní - jedná se o high-end laboratorní spektrometr. Spektrometr Q8 Magellan má díky použití fotonásobičů PMT vynikající přesnost, stabilitu a detekční limity pro všechny prvky. Měřené signály jsou zaznamenávány extrémně citlivými a stabilními fotonásobiči Hamamatsu nové koncepce s nízkým šumem, což je pro jiskrové emisní spektrometry unikátní a přináší řadu technických výhod, včetně příznivé ceny. Velký optický systém a plně digitální elektronika jsou kombinací, které přináší unikátní parametry, stabilitu a vynikající rozlišení.

ICP OES spektrometr PRODIGY 7

V roce 2023 byla výroba tohoto přístroje ukončena. Díky vysoké rychlosti CMOS detektoru a jsou dále celkově zlepšeny veškeré základní analytické parametry. ICP Prodigy 7 je dostupné v axiálním, radiálním i dual view provedení a vyznačuje se odolným průmyslovým provedením s vysokou spolehlivostí a životností. Mezi časté aplikace patří i voda, odpadní voda, půda, odpadní kaly, usazeniny a nánosy na filtrech. Vodárny a Kanalizace dle SOP. Dále pak kontrola čistoty surovin a produktů, analýza ferorud, HF, zlata, ...

G8 GALILEO - elementární analyzátor O N H

Výkonný elementární analyzátor ONH pro přesné a rychlé stanovení prvků O (kyslík), N (dusík), H (vodík) v pevných vzorcích metodou fúze inertním plynem (IGF - inert gas fusion). Tento unikátní elementární analyzátor ONH využívá vysoce selektivních NDIR detektorů a termálně konduktivních cel (TCD - Thermal Condictivity Detektor - tepelně vodivostní detektor). Splňuje požadavky metod uznaných organizacemi ASTM a ISO. Velmi dobře se hodí pro analýzy reaktivních kovů a kovů s vysokým bodem tání jako např. Ti, Ta, Zr a jejich slitin a dalších běžných kovů, slitin kovů a neželezných kovů. Volitelný systém automatického čištění minimalizuje potřebu ručního čištění pece mezi analýzami. ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF ... Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • GALILEO ONH
 • GALILEO ON
 • GALILEO OH
 • GALILEO NH
 • GALILEO O
 • GALILEO N
 • GALILEO H

Analyzátor je k dispozici se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka. K přístroji lze připojit externí pec pro analýzu difúzního vodíku. Přístroj umožňuje teplotní rampování, teplotní kroky. Zajímavým rozšířením je možnost použití MS detektoru pro bezprecedentní citlivosti a možnost analýzy i Argonu v práškovém kovu pro HIP (Hot Isostatic Pressure) pro 3D tisk kovů (aditivní metalurgie). Je rovněž možnost využít objemové kalibrace, což umožňuje kalibrovat přístroj bez použití CRM na základě absolutního objemu plynu (např. vodík).

G6 LEONARDO - elementární analyzátor O N H

Nový optimalizovaný analyzátor s uživatelsky přívětivými funkcemi. Analyzátor G6 LEONARDO s technologií SampleCareTM využívá spolehlivou technologii Smart Molecule SequenceTM pro robustní a přesné elementární analýzy dusíku, kyslíku a vodíku (ONH) v anorganických materiálech. Použitá metoda je často nazývána "ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF". Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • G6 LEONARDO O
 • G6 LEONARDO N
 • G6 LEONARDO H
 • G6 LEONARDO ON
 • G6 LEONARDO OH
Se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka. Vynikající poměr cena / výkon. TCD detekce i pro vodík zajišťuje špičkovou citlivost a reprodukovatelnost, která je o více jak řád lepší, než u systémů s nepřímým stanovením H.

4,7/5 - 26 hodnocení.

Q4 TASMAN series 2 - stolní jiskrový spektrometr

Inovovaný High-End stolní optický emisní CCD spektrometr s vysokým rozlišením je navržen pro měření velkého množství vzorků a lze jej využít pro analýzu prakticky všech kovových materiálů. K jeho hlavním přednostem patří nejvyšší přesnost, perfektní stabilita a snadná obsluha v kombinaci s příznivou cenou i při multibázovém provedení. Emisní spektrometr Q4 TASMAN series 2 má ucelenou řadu příslušenství i pro spektrální analýzu malých vzorků, drátů, tenkých plechů, nýtků, kuliček, ...

Jiskrový OES spektrometr Q4 TASMAN používá nejnovější generaci CCD senzorů a plně digitální elektroniku, která zajišťuje maximální spolehlivost i při nepřetržitém provozu. Jiskrový spektrometr Q4 TASMAN má technologii X-Shift, která zajišťuje nastavení celého spektrometru jedním vzorkem. Součástí dodávky jsou i etalony pro plnohodnotnou dvoubodovou rekalibraci spektrometru. I přes velmi vysokou kvalitu provedení je cena spektrometru Q4 TASMAN velmi příznivá.

4,8/5 - 27 hodnocení.

G4 ICARUS CS HF

Spalovací elementární analyzátor pro přesné stanovení prvků uhlík (C) a síra (S) v materiálech (litina, ocel, kovy a jejich slitiny, cement, měď, bronze, ferorudy, molybden, titan, silicium, karbidy, keramika, vápenec, ...) - nová série 2. Pro spalování vzorku je použita vysokofrekvenční indukční pec s inteligentním řízením průběhu spalování a s novým patentovaným systémem spalování v proudu kyslíku, který zvyšuje efektivitu spalování. Nový způsob spalování snižuje spotřebu plynu, eliminuje znečištění a zajišťuje bezkonkurenční parametry. Vzniklé plyny CO2 a SO2 jsou detekovány NDIR a NDUV detektory. Výborné detekční limity (<1 ppm) jak pro uhlík tak pro síru. Krátké měřící časy (pouze 40 vteřin), excelentní reprodukovatelnost a správnost měření. Možnost jednoprvkového i simultánního provedení elementárního analyzátoru. Výborný poměr cena / výkon pro analýzu uhlík a síra v různých materiálech..

5,0/5 - 14 hodnocení.

Dostupné varianty produktu
ED-XRF Nova

300 Wattový ED-XRF spektrometr NOVA se sekundárními terčíky

Výkonný laboratorní energodisperzní rentgenfluorescenční spektrometr s přímou i sekundární (polarizovanou - 8 sekundárních terčíků) excitací vzorků. Speciální WAG systém zajišťuje vysokou citlivost. Je určen pro přesná nedestruktivní měření prvků od F až po U (volitelně od uhlíku). V přístroji je použit speciální LEO Low-Z detektor, který zjišťuje bezkonkurenční citlivost i na lehkých prvcích.

Přístroj je uzpůsoben pro analýzu kapalin, prášků, pevných vzorků, strusek, vzduchových filtrů a řady dalších typů materiálů. Podporuje analýzy jak na vzduchu, tak pod vakuem či heliem. Velká vzorková komora umožňuje snadné analýzy i tvarově rozmanitých vzorků. Přístroj NOVA má autosampler s možností rotace vzorku.

Analyzátor difuzního vodíku G4 PHOENIX

G4 PHOENIX DH - analýza difuzního vodíku

Analyzátor pro přesné a rychlé stanovení difúzního vodíku ve svarovém kovu dle EN ČSN ISO 3690 / AWS A4.3, hliníku, oceli, pevných vzorcích a v dalších materiálech. Řešení na klíč s balíčkem pro provedení 500 analýz. Zajímavá cena řešení, garantovaná funkčnost a spolehlivost.

Reference v ESAB Vamberk, Výzkumný ústav zváračský

Při rozšíření o MS detektor splňuje požadavky normy ISO 5842:2022 - Powder metallurgy - Hot isostatic pressing Argon detection using gas chromatography and mass spectrometry techniques

Normy

Na vyžádání Vám rádi poskytneme informace k: normy Stanovení kovů optickou emisní spektrometrií:

Normy pro elementární analyzátory: zde.

Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/aplikace/laboratore.php