Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/aplikace/laboratore.php

SPEKTROMETRY A ANALYZÁTORY PRO LABORATOŘE

Q8 Magellan

Světový standard v laboratorních jiskrových spektrometrech. Jiskrový spektrometr Q8 Magellan je přesný, spolehlivý a robustní laboratorní spektrometr. Má vynikající přesnost, stabilitu a detekční limity pro všechny prvky. Měřené signály jsou zaznamenávány extrémně citlivými a stabilními kanálovými fotonásobiči nové koncepce s nízkým šumem, což je pro jiskrové emisní spektrometry unikátní a přináší řadu technických výhod, včetně příznivé ceny. Velký optický systém a plně digitální elektronika jsou kombinací, které přináší unikátní parametry, stabilitu a vynikající rozlišení.

PRODIGY 7

Zcela nový ICP-OES spektrometr s velkoplošným CMOS detektorem s 4x větší aktivní plochou, než je běžné, což zajišťuje vynikající disperzi a současně vynikající optické rozlišení. Tento přístroj dále vyniká výbornými LOD v plně simultánním cyklu. Díky vysoké rychlosti CMOS detektoru a jsou dále celkově zlepšeny veškeré základní analytické parametry. ICP Prodigy 7 je dostupné v axiálním, radiálním i dual view provedení a vyznačuje se odolným průmyslovým provedením s vysokou spolehlivostí a životností. Mezi časté aplikace patří i voda, odpadní voda, půda, odpadní kaly, usazeniny a nánosy na filtrech. Vodárny a Kanalizace dle SOP. Dále pak kontrola čistoty surovin a produktů, analýza ferorud, HF, zlata, ...

G8 GALILEO - elementární analyzátor O N H

Výkonný elementární analyzátor pro přesné a rychlé stanovení prvků O, N, H v pevných vzorcích metodou fúze inertním plynem (IGF - inert gas fusion). Tento unikátní elementární analyzátor využívá vysoce selektivních NDIR detektorů a termálně konduktivních cel (TCD - Thermal Condictivity Detektor - tepelně vodivostní detektor). Splňuje požadavky metod uznaných organizacemi ASTM a ISO. Velmi dobře se hodí pro analýzy reaktivních kovů a kovů s vysokým bodem tání jako např. Ti, Ta, Zr a jejich slitin a dalších běžných kovů, slitin kovů a neželezných kovů. Volitelný systém automatického čištění minimalizuje potřebu ručního čištění pece mezi analýzami. ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF ... Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • GALILEO ONH
 • GALILEO ON
 • GALILEO OH
 • GALILEO NH
 • GALILEO O
 • GALILEO N
 • GALILEO H
Se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka.

G6 LEONARDO - elementární analyzátor O N H

Nový optimalizovaný analyzátor s uživatelsky přívětivými funkcemi. Technologie G6 LEONARDO s technologií SampleCareTM využívá spolehlivou technologii Smart Molecule SequenceTM pro robustní a přesné elementární analýzy ONH. ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF ... Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • G6 LEONARDO O
 • G6 LEONARDO N
 • G6 LEONARDO H
 • G6 LEONARDO ON
 • G6 LEONARDO OH
Se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka. Vynikající poměr cena / výkon.

Q4 TASMAN

High-End stolní optický emisní CCD spektrometr s vysokým rozlišením je navržen pro měření velkého množství vzorků a lze jej využít pro analýzu prakticky všech kovových materiálů. K jeho hlavním přednostem patří nejvyšší přesnost, perfektní stabilita a snadná obsluha v kombinaci s příznivou cenou i při multibázovém provedení. Emisní spektrometr Q4 TASMAN má ucelenou řadu příslušenství i pro spektrální analýzu malých vzorků, drátů, tenkých plechů, nýtků, kuliček, ...

Jiskrový OES spektrometr Q4 TASMAN používá nejnovější generaci CCD senzorů a plně digitální elektroniku, která zajišťuje maximální spolehlivost i při nepřetržitém provozu. Jiskrový spektrometr Q4 TASMAN má technologii X-Shift, která zajišťuje nastavení celého spektrometru jedním vzorkem. Součástí dodávky jsou i etalony pro plnohodnotnou dvoubodovou rekalibraci spektrometru. I přes velmi vysokou kvalitu provedení je cena spektrometru Q4 TASMAN velmi příznivá.

G4 ICARUS CS HF

Spalovací elementární analyzátor pro přesné stanovení prvků C, S v materiálech (kovy, slitiny, cement, litina, měď, bronze, ferorudy, molybden, titan, silicium, karbidy, keramika,...). Pro spalování vzorku je použita vysokofrekvenční indukční pec s inteligentním řízením průběhu spalování a s novým patentovaným systémem spalování fúzí v inertním plynu, který zvyšuje efektivitu spalování, snižuje spotřebu plynu, eliminuje znečištění a zajišťuje bezkonkurenční parametry. Vzniklé plyny CO2 a SO2 jsou detekovány "solid state" IR detektory. Výborné detekční limity (<1 ppm), krátké měřící časy (pouze 40 vteřin), excelentní reprodukovatelnost a správnost měření. Možnost jednoprvkového i simultánního provedení elementárního analyzátoru. Výborný poměr cena / výkon.

Dostupné varianty produktu
ED-XRF Nova

300 Wattový ED-XRF spektrometr NOVA se sekundárními terčíky

Výkonný laboratorní energodisperzní rentgenfluorescenční spektrometr s přímou i sekundární (polarizovanou - 8 sekundárních terčíků) excitací vzorků. Speciální WAG systém zajišťuje vysokou citlivost. Je určen pro přesná nedestruktivní měření prvků od F až po U (volitelně od uhlíku). V přístroji je použit speciální LEO Low-Z detektor, který zjišťuje bezkonkurenční citlivost i na lehkých prvcích.

Přístroj je uzpůsoben pro analýzu kapalin, prášků, pevných vzorků, strusek, vzduchových filtrů a řady dalších typů materiálů. Podporuje analýzy jak na vzduchu, tak pod vakuem či heliem. Velká vzorková komora umožňuje snadné analýzy i tvarově rozmanitých vzorků. Přístroj NOVA má autosampler s možností rotace vzorku.

G4 PHOENIX

G4 PHOENIX DH - analýza difuzního vodíku

Analyzátor pro přesné a rychlé stanovení difúzního vodíku ve svarovém kovu dle EN ČSN ISO 3690 / AWS A4.3, hliníku, oceli, pevných vzorcích a v dalších materiálech. Řešení na klíč s balíčkem pro provedení 500 analýz. Zajímavá cena řešení, garantovaná funkčnost a spolehlivost.

Reference v ESAB Vamberk, Výzkumný ústav zváračský

Normy

Na vyžádání Vám rádi poskytneme informace k: normy Stanovení kovů optickou emisní spektrometrií:

Normy pro elementární analyzátory: zde.

Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/aplikace/laboratore.php