Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/aplikace/difuzni_vodik_csn_en_iso_3690.php

Stanovení difúzního vodíku dle ČSN EN ISO 3690

G4 PHOENIX

G4 PHOENIX DH - analýza difuzního vodíku

Analyzátor pro přesné a rychlé stanovení difúzního vodíku ve svarovém kovu dle EN ČSN ISO 3690 / AWS A4.3, hliníku, oceli, pevných vzorcích a v dalších materiálech. Řešení na klíč s balíčkem pro provedení 500 analýz. Zajímavá cena řešení, garantovaná funkčnost a spolehlivost.

Reference v ESAB Vamberk, Výzkumný ústav zváračský

Stanovení celkového vodíku fúzí v inertním plynu

G8 GALILEO - elementární analyzátor O N H

Výkonný elementární analyzátor pro přesné a rychlé stanovení prvků O, N, H v pevných vzorcích metodou fúze inertním plynem (IGF - inert gas fusion). Tento unikátní elementární analyzátor využívá vysoce selektivních NDIR detektorů a termálně konduktivních cel (TCD - Thermal Condictivity Detektor - tepelně vodivostní detektor). Splňuje požadavky metod uznaných organizacemi ASTM a ISO. Velmi dobře se hodí pro analýzy reaktivních kovů a kovů s vysokým bodem tání jako např. Ti, Ta, Zr a jejich slitin a dalších běžných kovů, slitin kovů a neželezných kovů. Volitelný systém automatického čištění minimalizuje potřebu ručního čištění pece mezi analýzami. ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF ... Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • GALILEO ONH
 • GALILEO ON
 • GALILEO OH
 • GALILEO NH
 • GALILEO O
 • GALILEO N
 • GALILEO H
Se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka.

G6 LEONARDO - elementární analyzátor O N H

Nový optimalizovaný analyzátor s uživatelsky přívětivými funkcemi. Technologie G6 LEONARDO s technologií SampleCareTM využívá spolehlivou technologii Smart Molecule SequenceTM pro robustní a přesné elementární analýzy ONH. ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF ... Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • G6 LEONARDO O
 • G6 LEONARDO N
 • G6 LEONARDO H
 • G6 LEONARDO ON
 • G6 LEONARDO OH
Se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka. Vynikající poměr cena / výkon.

Stanovení uhlíku a síry metodou splálení vzorku v proudu kyslíku

G4 ICARUS CS HF

Spalovací elementární analyzátor pro přesné stanovení prvků C, S v materiálech (kovy, slitiny, cement, litina, měď, bronze, ferorudy, molybden, titan, silicium, karbidy, keramika,...). Pro spalování vzorku je použita vysokofrekvenční indukční pec s inteligentním řízením průběhu spalování a s novým patentovaným systémem spalování fúzí v inertním plynu, který zvyšuje efektivitu spalování, snižuje spotřebu plynu, eliminuje znečištění a zajišťuje bezkonkurenční parametry. Vzniklé plyny CO2 a SO2 jsou detekovány "solid state" IR detektory. Výborné detekční limity (<1 ppm), krátké měřící časy (pouze 40 vteřin), excelentní reprodukovatelnost a správnost měření. Možnost jednoprvkového i simultánního provedení elementárního analyzátoru. Výborný poměr cena / výkon.

Dostupné varianty produktu

Kontaktujte nás pro detailní aplikační zprávy přímo pro Vaši aplikaci. Přístroje G8 GALILEO i G4 PHOENIX se vyrábí v řadě modifikací tak, aby splňovaly konkrétní požadavky norem a potřeb zákazníků. Rádi Vám poradíme a doporučíme optimální řešení pro Vaši aplikaci analýzy vodíku, kyslíku a dusíku.

Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/aplikace/difuzni_vodik_csn_en_iso_3690.php