Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/elementarni-analyzatory/elementarni_analyzatory.php

SPALOVACÍ ANALYZÁTORY C, S - ELEMENTÁRNÍ ANALYZÁTORY O, N, H - IGF

Německá společnost Bruker-Elemental je proslulá kvalitou, přesností a citlivostí dodávaných elementárních analyzátorů pro přesnou a rychlou elementární analýzu uhlíku (C), síry (S), dusíku (N), kyslíku (O), vodíku (H) v různých typech materiálů včetně kovů, slitin, neželezných kovů, keramiky, cementu, karbidů a dalších. Využívá metoda fúze v inertním plynu (IGF – inert gas fusion). Tyto analyzátory pro velmi přesnou analýzu lehkých prvků, a to i ve velmi nízkých koncentracích, se používají jak pro výzkum a vývoj, tak pro rutinní řízení výroby a kontrolu kvality. Firma Bruker-Elemental má bohaté zkušenosti ve vývoji a výrobě elementárních analyzátorů a je držitelem řady unikátních patentů. Elementární analyzátory značky Bruker-Elemental se vyznačují bezproblémovým spolehlivým chodem s vysokou přesností, citlivostí a stabilitou. Používá je řada renomovaných společností jak ve světě, tak v ČR a SR.

G4 ICARUS CS HF

Spalovací elementární analyzátor pro přesné stanovení prvků uhlík (C) a síra (S) v materiálech (litina, ocel, kovy a jejich slitiny, cement, měď, bronze, ferorudy, molybden, titan, silicium, karbidy, keramika, vápenec, ...) - nová série 2. Pro spalování vzorku je použita vysokofrekvenční indukční pec s inteligentním řízením průběhu spalování a s novým patentovaným systémem spalování v proudu kyslíku, který zvyšuje efektivitu spalování. Nový způsob spalování snižuje spotřebu plynu, eliminuje znečištění a zajišťuje bezkonkurenční parametry. Vzniklé plyny CO2 a SO2 jsou detekovány NDIR a NDUV detektory. Výborné detekční limity (<1 ppm) jak pro uhlík tak pro síru. Krátké měřící časy (pouze 40 vteřin), excelentní reprodukovatelnost a správnost měření. Možnost jednoprvkového i simultánního provedení elementárního analyzátoru. Výborný poměr cena / výkon pro analýzu uhlík a síra v různých materiálech..

5,0/5 - 14 hodnocení.

Dostupné varianty produktu
G6 LEONARDO - elementární analyzátor O N H

Nový optimalizovaný analyzátor s uživatelsky přívětivými funkcemi. Analyzátor G6 LEONARDO s technologií SampleCareTM využívá spolehlivou technologii Smart Molecule SequenceTM pro robustní a přesné elementární analýzy dusíku, kyslíku a vodíku (ONH) v anorganických materiálech. Použitá metoda je často nazývána "ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF". Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • G6 LEONARDO O
 • G6 LEONARDO N
 • G6 LEONARDO H
 • G6 LEONARDO ON
 • G6 LEONARDO OH
Se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka. Vynikající poměr cena / výkon. TCD detekce i pro vodík zajišťuje špičkovou citlivost a reprodukovatelnost, která je o více jak řád lepší, než u systémů s nepřímým stanovením H.

4,7/5 - 26 hodnocení.

G8 GALILEO - elementární analyzátor O N H

Výkonný elementární analyzátor ONH pro přesné a rychlé stanovení prvků O (kyslík), N (dusík), H (vodík) v pevných vzorcích metodou fúze inertním plynem (IGF - inert gas fusion). Tento unikátní elementární analyzátor ONH využívá vysoce selektivních NDIR detektorů a termálně konduktivních cel (TCD - Thermal Condictivity Detektor - tepelně vodivostní detektor). Splňuje požadavky metod uznaných organizacemi ASTM a ISO. Velmi dobře se hodí pro analýzy reaktivních kovů a kovů s vysokým bodem tání jako např. Ti, Ta, Zr a jejich slitin a dalších běžných kovů, slitin kovů a neželezných kovů. Volitelný systém automatického čištění minimalizuje potřebu ručního čištění pece mezi analýzami. ONH - Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Fusion - IGF ... Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • GALILEO ONH
 • GALILEO ON
 • GALILEO OH
 • GALILEO NH
 • GALILEO O
 • GALILEO N
 • GALILEO H

Analyzátor je k dispozici se širokou škálou volitelných modulů dle aplikace a potřeb zákazníka. K přístroji lze připojit externí pec pro analýzu difúzního vodíku. Přístroj umožňuje teplotní rampování, teplotní kroky. Zajímavým rozšířením je možnost použití MS detektoru pro bezprecedentní citlivosti a možnost analýzy i Argonu v práškovém kovu pro HIP (Hot Isostatic Pressure) pro 3D tisk kovů (aditivní metalurgie). Je rovněž možnost využít objemové kalibrace, což umožňuje kalibrovat přístroj bez použití CRM na základě absolutního objemu plynu (např. vodík).

Výše uvedené elementární analyzátory (též někdy označované jako Anorganické prvkové analyzátory) jsou nejčastěji používaným řešením pro prvkové analýzy kovů, slitin, těžko tavitelných materiálů, rud a širokého rozsahu dalších anorganických materiálů spalováním/tavením/stanovením obsahu uhlíku a síry v pevných látkách spalováním v indukční peci. S cílem získat co nejvyšší úroveň výkonnosti, nabízíme našim zákazníkům širokou škálu spotřebního materiálu vyráběného v souladu s nejvyššími standardy. Pro anorganické aplikace nabízíme různé chemické reagencie, akcelerátory/tavidla, keramické a grafitové spalovací kelímky, kapsle a kelímky, spalovací/reakční trubice a technické sklo, primární standardy a kalibrační vzorky, vakuové vzorkovače, Pin trubice a další spotřební materiál – anorganika. Vysvětlivky zkratek: (inert gas fusion analysis, GFA).

Bruker-Elemental přístroje jsou v souladu se schválenými metodikami mnoha mezinárodních a národních organizací pro standardizaci: ASTM (American Society for Testing and Materials), ISO (International Organization for Standardization) a dalších:

ASTM E1019Standard Test Methods for Determination of Carbon, Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion Techniques
ASTM E1409Standard Test Method for Determination of Oxygen and Nitrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Technique
ASTM E1447Standard Test Method for Determination of Hydrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Thermal Conductivity/Infrared Detection Method
ASTM E1569Standard Test Method for Determination of Oxygen in Tantalum Powder by Inert Gas Fusion Technique
ASTM E1587Standard Test Methods for Chemical Analysis of Refined Nickel
ASTM E1915Standard Test Methods for Analysis of Metal Bearing Ores and Related Materials for Carbon, Sulfur, and Acid Base Characteristics
ASTM E1941Standard Test Method for Determination of Carbon in Refractory and Reactive Metals and Their Alloys by Combustion Analysis
ASTM E2575Standard Test Method for Determination of Oxygen in Copper and Copper Alloys
ISO 4689-3Iron ores -- Determination of sulfur content -- Part 3: Combustion/infrared method
ISO 4935Steel and iron -- Determination of sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 7524Nickel, ferronickel and nickel alloys -- Determination of carbon content -- Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO 7526Nickel, ferronickel and nickel alloys -- Determination of sulfur content -- Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO 9556Steel and iron -- Determination of total carbon content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 10694Soil quality -- Determination of organic and total carbon after dry combustion
ISO 10719Steel and iron -- Determination of non-combined carbon content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 10720Steel and iron -- Determination of nitrogen content -- Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas
ISO 13902Steel and iron -- Determination of high sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 15349-2Unalloyed steel -- Determination of low carbon content -- Part 2: Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (with preheating)
ISO 15350Steel and iron -- Determination of total carbon and sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routine method)
ISO 15351Steel and iron -- Determination of nitrogen content -- Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas (Routine method)
ISO 17053Steel and iron -- Determination of oxygen -- Infrared method after fusion under inert gas
ISO 22963Titanium and titanium alloys -- Determination of oxygen -- Infrared method after fusion under inert gas
ASTM E 1937-97Standard Test Method for Determination of Nitrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Technique
ASTM C 1494-01Standard Test Methods for Determination of Mass Fraction of Carbon, Nitrogen, and Oxygen in Silicon Nitride Powder
ASTM E 2792-11Standard Test Method for Determination of Hydrogen in Aluminum and Aluminum Alloys by Inert Gas Fusion
ČSN EN 10276-1,ČSN EN 10276-2Chemical analysis of ferrous materials - Determination of oxygen in steel and iron. Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe
ČSN 42 0644Nickel and low alloyed nickel alloys. Determination of the oxygen content. Chemický rozbor neželezných kovů a slitin NIKL A NÍZKOLEGOVANÉ SLITINY NIKLU Stanovení obsahu kyslíku
ČSN 42 0621-35Copper. Determination of oxygen. Chemický rozbor neželezných kovů a slitin - MĚĎ Stanovení obsahu kyslíku
ČSN 42 0540Chemical analysis of technical iron. Determination of the oxygen content in steel. Chemický rozbor technického železa STANOVENÍ KYSLÍKU V OCELI
ČSN 42 0529Chemical analysis of technical iron. Determination of the hydrogen content in steel. Chemický rozbor technického železa STANOVENÍ VODÍKU V OCELI. Stanovení obsahu vodíku termální konduktometrickou metodou po natavení v inertním plynu
ČSN EN ISO 15350Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry metodou infračervené absorpce po spálení v indukční peci
ČSN EN ISO 15351Ocel a železo – Stanovení obsahu dusíku – Teplotně vodivostní metoda po roztavení v inertním plynu (Běžná metoda)
Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/elementarni-analyzatory/elementarni_analyzatory.php