Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/pre-koncentrace/index.php

Metoda automatické terénní pre-koncentrace vzorků vod - LOD na úrovní desítek ppb

Ruční spektrometr VANTA s pre-koncentrační sadou

Vysoce citlivé ED-XRF analýzy vod.

Konvenční analýza rozpuštěných kovů ve vodách zahrnuje odběr vzorků následovaný analýzou laboratorními přístroji, jako jsou ICP-MS, ICP-OES nebo AAS. Přirozená prodleva mezi odběrem vzorků a získáním výsledků může být značně dlouhá kvůli logistice spojené s dodáním vzorků do laboratoře. VANTA má přenosný a rychlý systém pro analýzu rozpuštěných kovů ve vodách. Pro kvantifikaci využívá Evident Vanta X-Ray fluorescenční (XRF) analyzátor. Informace o kvalitě vody poskytované metodou na místě prakticky v reálném čase umožňují rychlé rozhodování, například pro účely průmyslového vodního hospodářství, a to bez prodlev, kterým se při konvenčních laboratorních analýzách nelze vyhnout.


Potřebujete více informací o produktu nebo máte zájem o cenovou nabídku?

Analýza vody vyžaduje tři části 1) Sada spotřebního materiálu, 2) sada příslušenství a 3) Evident Vanta XRF.

Principem analýzy je propustný kovový kolektor na bázi nanomateriálů, který je součástí sady spotřebního materiálu. Stříkačka a injekční pumpa se používají k řízenému protlačování buď 10 ml nebo 50 ml vzorku vody přes 0,45 µm injekční filtr a sběrač kovů. Pevné částice jsou odstraněny filtrem injekční stříkačky a rozpuštěné kovové ionty jsou shromažďovány do kolektoru. Odpovídajícím způsobem se podobné injekční filtry používají při přípravě vzorků pro standardní analýzu rozpuštěných kovů v laboratořích.

Rozpuštěné kovy jsou zachyceny do pevné formy a koncentrovány v kolektoru 200- až 1000x ve srovnání se vzorkem vody. Kovy jsou kvantifikovány z povrchu kolektoru pomocí Vanta XRF ve field stand, který také funguje jako držák vzorku. Integrované kalibrace v XRF ukazují výsledky v ppm na obrazovce. Injekční pumpa a field stand jsou součástí batohu, který je součástí sady příslušenství.

Měření vod - citlivě, snadno, přesně a rychle

Systém je dodáván s výchozími kalibracemi integrovanými ve Vanta pro analýzu Mn, Ni, Cu, Zn, Pb a U s objemem vzorku 10 ml. Tyto kalibrace jsou určeny pro analýzu rozsahu přírodních vod limitovaných pH mezi 3,5 – 7,5 a elektrickou vodivostí (EC) < 1000 µS/cm. K ověření vhodných vodních podmínek je nutné použít přenosný pH a EC metr..

Aplikace

Systém nabízí zákaznické kalibrace šité na míru konkrétním vodám zákazníků k zajištění optimálního výkonu mimo typické přírodní vodní podmínky, jako je kyselé důlní odvodňování, průmyslové nebo technologické vody. Do zákaznické kalibrace lze přidat několik dalších analytů, které zahrnují nižší detekční limity s objemem vzorků 50 ml. Systém je nasazován tam, jde běžná citlivost ED-XRF metody nestačí a kde je třeba se s citlivostí s rezervou dostat na sub-ppm úrovně. Typické použití jsou ČOV (čistírny odpadních vod), průmyslové podniky vypouštějící odpadní vody, společnosti zabývající se čištěním procesních vod.

Ukázky korelace kalibrací

Vystavíme cenovou nabídku přímo na klíč,
poskytneme ceník analyzátorů v konfiguraci pro Vaši aplikaci.

Mám zájem
o cenovou nabídku
Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/pre-koncentrace/index.php