Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/q4-tasman-series-2/index.php

Q4 TASMAN SERIES 2 – nový jiskrový spektrometr

Spektrometr Q4 TASMAN série 2 od Německého výrobce BRUKER představuje novou generaci jiskrového spektrometru. Již původní generace spektrometrů Q4 TASMAN se na trhu masivně prosadila díky svojí výborné analytické výkonnosti, přesnosti a spolehlivosti. Nově je nyní jiskrový spektrometr Q4 TASMAN inovován a je uvolněn s novým označením Q4 TASMAN SERIES 2

Inovace

Analytické rozsahy byly rozšířeny z hlediska min / max pro jednotlivé prvky. Byly přidány nově měřené prvky (k dispozici je 10 matric: Fe, Al, Cu, Ni, Co, Pb, Sn, Zn, Mg a Ti). Mezi nové technologie patří SmartSparkTM, pokročilý digitální plazmový generátor. Technologie SmartSpark zvyšuje přesnost měření a zkracuje měřící čas. Pro každou matrici a metodu má technologie SmartSpark optimalizovanou sadu parametrů jiskření, kdy jsou minimalizovány efekty matrice, je aplikováno vysokoenergetické předjiskření a je zvýšena přesnost měření. Díky kombinaci technologie SmartSpark a co-axiálního proudění argonu kolem elektrody přístroje dále došlo ke snížení spotřeby argonu při zachování všech klíčových parametrů. Optimalizované proudění argonu rovněž minimalizuje nároky na údržbu a čištění stativu.


Potřebujete více informací o produktu nebo máte zájem o cenovou nabídku?


Spektrometry Q4 TASMAN využívají technologii MultiVisionTM – tedy dvojitý simultánní pohled do plazmového výboje – tato technologie zajišťuje odfiltrování nežádoucího pozadí v UV oblasti bez potřeby použití pohyblivých clon. Spektrální čáry jsou rozloženy do 2 samostatných optických systémů, přičemž každý optický systém má pro daný spektrální rozsah vlastní optimalizovanou mřížku. Optické systémy jsou pak vybaveny nejmodernějšími CCD detektory a technologií ClearSpectrumTM. Optické systémy mají záměrně částečný spektrální překryv, přičemž každý se cíleně dívá do jiné části plazmového výboje – to umožňuje optimální selekci použité spektrální čáry s ohledem na uživatelem zvolenou aplikaci. Například uhlík v nízkolegované oceli je měřen jinou optikou a s jinými parametry, než uhlík v litině atp. Provedení simultánního duálního pohledu odstraňuje pohyblivé clony, které je jinak nutné použít – je tak zvýšena spolehlivost.

Jiskrové opticko emisní spektrometry Q4 TASMAN SERIES 2 využívají nový software ELEMENTAL.SUITE, který plně využívá výhod operačního systému Windows 10 a budoucích verzí systémů založených na 64-bitovém prostředí. Software ELEMENTAL.SUITE je navržený pro snadnou obsluhu, ale přitom obsahuje všechny potřebné funkce, včetně:

 • Funkcí pro provádění rutinních analýz .
 • Profesionální editor reportů s možností plného přizpůsobení vzhledu, obsahu a uspořádání.
 • Předkonfigurované databáze všech světových jakostí.
 • Komplexní správa uživatelů a přístupů s možností řízení přístupů dle Vašich potřeb.
 • ELEMENTAL.SUITE systém publikování výsledků (ESRP) pro export výsledků analýzy.
 • Protokol lze plně uživatelsky přizpůsobit včetně přidání Vašeho loga, rozložení na stránce, zvýraznění diferencí vůči výrobnímu předpisu a dalších nastavení. Vše snadno pomocí plnohodnotného editoru.
Kontaktujte nás – poradíme Vám s výběrem modelu vhodného přímo pro Vaše účely.

Aplikace

Mezi velmi časté aplikace, kde se spektrometr Q4 TASMAN prosadil, je analýza šedé a tvárné litiny a slitiny hliníku. V oblasti analýzy šedé a tvárné litiny byl na přístroji proveden vývoj ASP balíčku tak, aby bylo dosaženo shody mezi spalovacím analyzátorem C/S a spektrometrem Q4 TASMAN jak na CRM, tak na provozních vzorcích. Současně se spektrometr Q4 TASMAN vyznačuje výbornou přesností analýzy hořčíku (Mg) a síry (S) - což je důležité zejména pro tvárnou litinu. Rádi Vám na vyžádání zašleme detailní aplikační zprávu.

Další časté aplikace jsou:

 • Analýza a přesné určení jakosti materiálů + třídění materiálů
 • Analýza chemického složení ocelí a litin
 • Identifikace druhu duplexní oceli podle obsahu dusíku
 • Analýza chemického složení slitin hliníku (slitiny pro tváření, vysokopevnostní slitiny, duraly, ...)
 • Analýza chemického složení slitin mědi (bronzy, mosazi, Cu-Ni, ...)
 • Analýza chemického složení slitin niklu (inconel, hastelloy, slitiny s tvarovou pamětí, nitinol, ...)
 • Analýza chemického složení titanu a jeho slitin ( Ti 6-4, Ti 8-Mn, ...)
 • Analýza chemického složení slitin hořčíku, kobaltu, cínu, zinku, ...

Provedení

Koncepce Q4 TASMAN se dlouhodobě vyznačuje vysokou spolehlivostí. Navíc má provedení SERIES 2 propracovaný systém automatické diagnostiky s možností vzdáleného napojení technika pro real-time podporu. Spektrometr Q4 TASMAN se vyrábí ve třech provedeních:

 • Q4 TASMAN 200 – ideální pro neželezné slitiny bez analýzy UV prvků (například Al a jeho slitiny, Sn, Zn, ...). Tato verze využívá jen jeden optický systém.
 • Q4 TASMAN 170 – nejčastější volba tam, kde je potřeba měřit i UV prvky ( C, P, S, As, Sb, B, ...). Jde o nejčastěji dodávanou variantu přístroje.
 • Q4 TASMAN 130 – verze VUV přístroje, který umožňuje i analýzu dusíku (matrice: Fe, Ti, ...), analýzy kyslíku (matrice Cu,Ti, ...). Schopnost analýzy O a N přináší výrazné úspory za elementární analyzátor. Obě verze 130 i 170 obsahují stejné optimalizace kalibrací a liší se pouze schopností analýzy O a N.

Připravené jsou kalibrace pro všechny dodávané matrice. Spektrometr Q4 TASMAN je dodáván vždy plně kalibrovaný dle Analytického programu v nabídce s dokladovanou metrologickou návazností. Dodavatel BAS Rudice je certifikován pro kalibrace spektrometrů dle EN ČSN ISO 9001:2016. Dodavatel BAS Rudice rovněž zajišťuje pravidelné ověřování kalibrací a komplexní servis. Špičková technologie Q4 TASMAN přináší vynikající řešení pro analýzu kovů: optimální analytický výkon, uživatelsky přívětivý a nákladově efektivní provoz. Přístroj má funkci Automatic Argon Stop (AAS - Argon Saver), která dále efektivně snižuje spotřebu argonu. Q4 TASMAN je stacionární optický emisní spektrometr s proplachovanou optikou (narozdíl od vakuované optiky u Q4 TASMAN odpadá potřeba použití vykuové vývěvy).

K jiskrovému spektrometru Q4 TASMAN series 2 je vždy dodán kompletní měřicí a vyhodnocovací software ELEMENTAL.SUITE, který plně automaticky vyhodnocuje prvkové chemické složení měřeného vzorku. K naměřenému chemickému složení jsou automaticky vypočítány průměrné hodnoty, směrodatná odchylka, RSD. Software podporuje jak přímé porovnání naměřeného chemického složení vůči zvolené jakosti / výrobnímu předpisu, tak i vyhledání neznámého materiálu v integrované databázi norem. Samozřejmostí jsou přímé výtisky, generování PDF, odeslání emailem, plně přizpůsobitelný vzhled výtisku, automatizované výpočty veličin (uhlíkový ekvivalent, pseudo prvky, …). Software je plně po všech ohledech přizpůsobitelný dle potřeb zákazníka včetně pořadí prvků, počtu desetinných míst, rozložení, způsobu ovládání – jeho obsluha je snadná a názorná. K dispozici je i propracovaný statistický modul. Ve výrobním prostředí je často využíváno možnosti automatického zpracování a přenosu dat, tisky na vzdálené tiskárny, možnost změny jednotek mezi % a ppm. Software lze snadno přepínat mezi světovými jazyky včetně češtiny.

Princip funkce jiskrového spektrometru

Jiskrový optický emisní spektrometr – Arc/Spark OES (Optical Emmision Spectrometer). Principem měření je vybuzení valenčních elektronů atomů ve vzorku pomocí vysokoenergetického jiskrového či obloukového výboje v argonové atmosféře (tím vznikne lokální plazma), čímž dojde k excitaci a při návratu elektronů na své orbity k uvolnění světla o charakteristických vlnových délkách (pro prvky obsažené v měřeném vzorku). Podmínkou pro správnou funkci této metody je kovový vodivý správně očištěný vzorek (ideálně broušení či frézování), s rovným povrchem.

Za použití adapterů lze však měřit i dráty, drobné vzorky či geometricky rozmanité předměty. Ke spektrometru lze objednat i zmenšovací keramický kroužek, který umožňuje i měření drobných komponent.

V porovnání s jinými metodami (např. ED-XRF) má jiskrová optická emisní spektrometrie výhodu ve vysoké citlivosti o pro stopové koncentrace a navíc umožňuje měřit i ty prvky, které jsou RTG metodou neměřitelné (uhlík, dusík, kyslík, bor, lithium, sodík, …). Citlivost jiskrového spektrometru může být i o několik řádů vyšší než u RTG metody.

Jiskrové spektrometry Q4 TASMAN se prosadily všude tam, kde je třeba vysoká přesnost a rychlost analýzy – typicky jde o řízení výroby sléváren, oceláren, hutí (řízení tavby) či operativní kontrolu kvality, pozitivní materiálové identifikace (PMI) nebo komerční a akreditované laboratoře.

Příslušenství

Ke spektrometru Q4 TASMAN je k dispozici ucelená řada příslušenství. Mezi často dodávané patří:

 • Adapter pro měření drátů.
 • Adapter pro měření malých vzorků.
 • Zmenšovací disk pro měření malých vzorků.
 • Knihovna Total.Materia obsahující všechny světové jakosti materiálů a jejich ekvivalenty.
 • Bruska stolní či samostatně stojící pro přípravu vzorků - jedno nebo dvou talířová. Případně kyvná bruska pro přípravů vzorků litiny s magnetickým upínáním.

Provádíme prodej jiskrových spektrometrů - vystavíme cenovou nabídku na klíč,
poskytneme ceník spektrometrů v konfiguraci pro Vaši aplikaci.

Mám zájem
o cenovou nabídku

4,8/5 - 27 hodnocení.

Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/q4-tasman-series-2/index.php