Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/zivotni-prostredi-geologie/rucni-rtg-spektrometr-vanta.php

Životní prostředí, geologie, těžařský průmysl, rudy, archeologie

V oblasti životního prostředí, těžebního průmyslu a analýzy rud je typickým požadavkem přesné stanovení obsahu prvků v zeminách, píscích, jílech, usazeninách, analýza lateritů, hornin, rud, stavební suti a dalších materiálů.

Zájmové koncentrace jsou jednotky ppm až desítky procent. V životním prostředí se pracuje často dle směrnice EPA 6200, ISO/DIS 13196 a dalších směrnic. Ruční rentgenové analyzátory VANTA VMR se výborně hodí pro prvkové analýzy zemin, jílů, písků, usazenin, prachu a dalších lehkých matric. Ruční XRF analyzátory Vanta pro analýzu půd a sedimentů poskytují rychlá a přesná data při vyhodnocování sanačních procesů. Analyzátory Vanta jsou jednoduché na zacházení a odolné i pro použití v náročných terénních podmínkách. Měření lze provádět jak přímo v terénu, nebo lze odebrat vzorky do vzorkovnic (kyvet). Bezproblémově lze stanovit obsah příměsí rudy v ppm nebo i hlavních složek v procentech (prvkový rozbor půdy). Častým využitím je také pedologie a ochrany půd - pedologické materiály, výzkumná centra ochrany půd, vědy o půdě, archeologie, muzea.

Model VMR pro životní prostředí je vybaven GRAPHENE okénkem výkonného SDD detektoru s rozlišením 137 eV, které významným způsobem zvedá citlivost spektrometru i pro lehké prvky Na*, Mg, Al, Si, P a S na dříve nevídanou úroveň.

Ruční spektrometry ED-XRF VANTA VMR s módem GEOCHEM

Přístroj VANTA VMR je vyvinut a vyráběn přímo v USA, Waltham, MA. Používá několik celosvětově unikátních patentů a jedná se o nejodolnější ruční spektrometr na trhu s testy na pád dle armádní specifikace MIL-810-G, odolností vůči vodě a prachu dle IP 64 a špičkově čitelném displeji i na přímém slunci. VANTA VMR poskytuje okamžitou prvkovou analýzu v terénu pro použití při geochemickém průzkumu, kontrole složení při těžbě, zpracování rud a sanacích půd. Ruční spektrometry VANTA se vyrábí v ucelené řadě provedení a kalibrací (VCR, VMR, ...), přičemž nejběžnějšími módy pro životní prostředí a geologii jsou:

Soil Geochem mód - jelikož se často požadavky uživatelů z hlediska analyzovaných prvků a rozsahů, ve kterých jsou měřeny prolínají, byl vyvinut tento zcela nový a unikátní mód, který kombinuje výhody obou výše uvedených měřících módů a který dokáže přesně analyzovat jak stopové koncentrace, tak koncentrace vysoké. Analyzované prvky v tomto módu jsou: Na*, Mg, Al, Si, K, Ca, S, P, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb. Tento mód je z hlediska prvků dle HW konfigurace přístroje dále rozšiřitelný i o prvky, jako je například tantal (Ta) nebo prvky vzácných zemin (rare earth elements - REE) jako jsou: La, Ce, Nd, Pr, Y, Nb, Ba. Další prvky lze doplnit - mezi běžně doplňované patří Ge, Ga, In, ...

Detektor s GRAPHENE okénkem zajišťuje oproti předchozím generacím přístrojům výrazné zrychlení analýz, násobné zlepšení odstupu signálu od šumu a přináší tak nové možnosti. VANTA VMR je High-end ruční spektrometr pro geologické aplikace a životní prostředí.

Výhody
analyzátoru VANTA VMR pro životní prostředí, environmentální inženýrství, geologii, archeologii a muzea

 • Rychlá a přesná analýza - detektor s GRAPHENE zajišťuje bezkonkurenční parametry.
 • Zcela nedestruktivní - vhodné i pro archeologii a muzea.
 • Minimální nebo žádná příprava vzorku.
 • Možnost měření za pomocí zmenšeného XRF paprsku (<3mm fokusace XRF paprsku), integrované full VGA kamery a dalších unikátních funkcí včetně panoramatické kamery pro focení celých vzorků.
 • Simultánní měření všech prvků od Mg po U - využití více filtrů v průběhu jedné analýzy pro nejlepší LOD v rámci celé periodické tabulky.
 • Ucelená řada příslušenství pro terénní analýzy včetně terénní trojnožky a odběrného kytu na vzorky.
 • On-line automatická barometrická korekce s indikací v SW pro korektní analýzy nehledě na nadmořské výšce a změny atmosférickém tlaku vlivem počasí.
 • Vynikající detekční limity (LOD - limit of detection) pro všechny měřené prvky
 • Integrovaná GPS, volitelně BlueTooth či WiFi – analýza se online/realtime ukládá do paměti s GPS koordináty. Lze snadno vykreslit geochemická data do mapy.
 • Rychlý terénní prvkový rozbor půdy na těžké kovy.

Analýza rud, půdy, zeminy, pedologie, environmentální průzkum

Ruční analyzátory VANTA VMR – poskytují kvalitu laboratorního rozboru půdy přímo v terénu a to jak při analýze rud (obsah rudy v ppm nebo %), hornin ale i dalších typů environmentálních či geologických materiálů.

Samozřejmostí je automatický přepočet na oxidickou formu např. SiO2, Fe2O3, ... nechybí ani funkce výpočtu pseudo prvků, která je často používána například pro stanovení množství popela v uhlí, koksu či další aplikace.

Výhody použití ručního ED-XRF spektrometru

 • Identifikace a kvantifikace mineralizovaných intervalů přímo v jádře v reálném čase.
 • Umožňuje rychlé geologické posouzení perspektivnosti těžby a okamžité vyhodnocení informací.
 • Přesný výběr vzorků minimalizuje náklady na laboratorní analýzy (méně zbytečných vzorků se vozí do laboratoře - významné úspory, rychlá návratnost investice).
 • Optimalizace vrtacích prací díky přesnému rozhodování na místě (vrtání hlouběji okamžitě v případě potřeby, případně méně či přesun vrtu do atraktivnějšího bodu).
Ruční XRF analyzátory jsou v současné době hojně využívány při vrtacích pracích. Perfektní vzorky pro XRF analýzu jsou suché, jemně zrnité, homogenní podobné rozemletému prášku jako v laboratoři (s přístrojem lze dodat terénní kit pro přípravu optimálního vzorku přímo v terénních podmínkách). Nicméně pro informativní vyhodnocení geochemických dat "vhodných pro daný účel" mohou být vzorky i ne úplně homogenní či suché. Vzhledem k povaze reverzní cirkulace (RC) a Rotary Air Blast (RAB) vrtání jsou vzorky vrtu již částečně homogenizované. Tisíce ručních XRF spektrometrů je používáno pro vzorky z vrtných souprav pro lepší průzkum a lepší rozhodování manažerů. Jakákoliv analytická chyba spojená s testováním nesourodých vzorků je obvykle vyvážena hodnotou semikvantitativních geochemických dat generovaných velice rychle, úsporou času a úsporou nákladů. Těžební log níže demonstruje data z těžebního projektu Rimfire Exploration v Austrálii. Log ukazuje laboratorní data Au v porovnání s XRF a současně pathfinderů Ag, Pb a As identifikovanými ručním XRF spektrometrem v intervalu kde je obsaženo zvýšené Au.
OBRÁZEK

Anomální Au, As, Ag a Pb pomocí XRF uvnitř zóny nesoucí Au při průzkumu projektu Rimfire Resources NSW, Austrálie

Použití ručních XRF analyzátory pro průzkumné vrty poskytuje rychlou návratnost investic u řady projektů. To se velmi rychle promítá do úspory přímých nákladů vůči akcionářům. Na svých projektech v Northern Territory, Austrálie, Darren Holden, MD ABM odhaduje úsporu nákladů ve výši $ 900000 AUD za jeden rok a přímo je připisuje použití dvou ručních analyzátorů VANTA VMR. Úspory byly provedeny pomocí XRF, který jako nástroj na RC čipy pomohl vybrat nejdůležitější vzorky pro dražší laboratorní analýzy.

Další fotografie ručního spektrometru VANTA VMR s Graphene detektorem

Analýza vrtacího jádra spektrometrem VANTA VMR - RTG
Mapování chemického složení spektrometrem VANTA VMR
Terénní analýza spektrometrem VANTA VMR - in-situ
Ruční spektrometr VANTA VMR s Graphene pro životní prostředí a geologii - soil foot
ED-XRF spektrometr VANTA VMR s Graphene SDD detektorem a Soil Foot

Specifikace přístrojů VANTA VMR určených pro trh ČR a SR

Rozměry (Š x V x H)

8.3 x 28.9 x 24.2 cm

Hmotnost přístroje

1.48 kg

Zdroj buzení

4 wattová RTG lampa s anodou dle aplikace zákazníka. Napětí dle modelu a provedení: až 40kV nebo až 50kV

Předřadné filtry

8 předřadných filtrů s automatickým výběrem dle fáze testu a módu - optimalizovaná RFA - rentgen fluorescenční analýza

Detektor

SDD - Silicon Drift Detector s GRAPHENE okénkem (grafen) a s Axon technologií s rozlišením 137eV kaMn. Aktivní ochrana detektoru. Plně automatická vnitřní rekalibrace detektoru při každém měření.

Napájení

Vyjímatelná nabíjecí baterie 14,4V Li-Ion (lze vyměnit za chodu přístroje a ihned pokračovat v měření bez prodlevy)

Displej

800 x 480 (WVGA) LCD s kapacitní dotykovou plochou a podporou gest, akceleroměr pro otáčení displeje

Provozní podmínky

Teplota okolí v rozmezí -10°C do 50°C

Odolnost proti pádu

Testováno dle armádní specifikace MIL-810-G ... pád z 1,3 metru

Stupeň ochrany IP

IP 64

Barometrická korekce

Vestavěná automatická barometrická korekce se zabudovaným barometrem = nezávislost na nadmořské výšce a atmosférickém tlaku

GPS

Vestavěný GPS / GLONASS modul

Operační systém

Linux

Ovládání

Dotykový displej, spoušť na rukojeti, HW tlačítka a průmyslový joystick

Datové úložiště

4GB vnitřní paměť, micro SD slot pro rozšíření, podpora přímého ukládání výsledků na USB klíč (CSV, PDF, ...)

USB

(2x) USB 2.0 typ A host pro příslušenství jako jsou Wi-Fi, Bluetooth a USB klíče.
(1x) USB 2.0 typ mini-B port pro připojení k počítači.

WiFi

Podpora 802.11 b/g/n - volitelné

Bluetooth

Podpora Bluetooth a Bluetooth Low-Energy - volitelné

Zaměřovací kamera

Full VGA CMOS kamera - volitelné

Panoramatická kamera

5-megapixel CMOS kamera s čočkou a automatickým fokusem - volitelné

*Prvek Na (sodík) lze měřit s He proplachem - volitelné příslušenství.

Vystavíme cenovou nabídku přímo na klíč,
poskytneme ceník spektrometrů v konfiguraci pro Vaši aplikaci.

Mám zájem o cenovou nabídku

4,8/5 - 27 hodnocení.

Vytištěno ze stránky https://www.spektrometry.cz/zivotni-prostredi-geologie/rucni-rtg-spektrometr-vanta.php