Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

BESTSELLER - RUČNÍ RENTGENOVÝ ANALYZÁTOR ALPHATM

Verze pro RoHS/WEEE/ELV. K dispozici též ve verzích: pro kovy a slitiny a pro Životní prostředí.

Nejmenší, nejlehčí a nejprodávanější ruční rentgenový spektrometr.

ALPHA je technicky vyspělý ruční rentgenový spektrometr a ruční analyzátor kovů i nekovů se širokými analytickými možnostmi. Výrobcem je firma Innov-X Systems z USA. Tento ruční analyzátor je oblíbený díky své universálnosti, vynikajícím analytickým parametrům, rychlosti, snadnosti použití a přesnosti. Celosvětově je instalováno tisíce těchto přístrojů. Koncept přístroje je praxí prověřený, robustní a odolný vůči prašnosti a povětrnostním vlivům.

 

RoHS / WEEE / ELV:

Při analýze dle směrnice RoHS, WEEE a ELV (EU 2002/95/EC, EU 94/62/ES, EU 2000/53/EC) přesně stanovení procentuelního obsahu těžkých kovů a zakázaných látek v plastech, elektronických komponentách, kovech, deskách plošných spojů a v dalších směrnicí dotčených materiálech. Dále lze tento mód použít například pro rapidní třídění plastů z hlediska Cl, zjištění přítomnosti zpomalovačů hoření apod. Běžně analyzované prvky: Pb, Hg, Cd, Cr, Br, Sb a řada dalších běžných prvků.

Ruční analyzátory ALPHA RoHS/ELV byly v ČR a SR zvoleny jako primární technologie pro řešení směrnice RoHS firmami: Panasonic AVC Networks Czech, ASUS Czech, Samsung Galanta, Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., Continental Automotive, SGS Czech Republic, INTERTEK, Foxconn Pardubice, SITRONICS Telecom Solutions, K.T. Kalttech a řadou dalších významných podniků v ČR a SR. Ve světě pak firmami Microsoft, Intel, Hewlet Packard, armádou USA a dalšími významnými světovými výrobci. Spektrometr ALPHA je zavedeným průmyslovým standardem doporučovaný mnoha nezávislými nadnárodními organizacemi.

 

Co je RoHS?

RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva s označením 2002/95/EC vstoupila v platnost 1. července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

 

Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek:

  • Kadmium (Cd) - limit 0,01%
  • Rtuť (Hg) - limit 0,1%
  • Olovo (Pb) - limit 0,1%
  • Šestimocný chróm (Cr6+) - limit 0,1%
  • Polybromované bifenyly (PBB) - limit 0,1%
  • Polybromované difenylethery (PBDE) - limit 0,1%

Používání zařízení obsahující uvedené těžké kovy a retardanty hoření (PBB, PBDE) nad určený limit je direktivou zakázáno. Direktiva stanovuje jisté výjimky pro některá zařízení z důvodu nutnosti použití zakázaných látek při technologických postupech výroby.

 

Kdo je zodpovědný?

Výrobce zařízení má zajistit, že jeho produkty neobsahují šest zakázaných složek. Směrnice neupravuje výrobu jednotlivých komponent a náhradních dílů. Výrobce tedy musí sám zajistit, aby žádná z komponent jeho produktu neobsahovala zakázané složky.

"Výrobcem" se rozumí jakákoli osoba, která, bez ohledu na způsob prodeje, včetně komunikačních prostředků na:

  1. vyrábí a prodává pod svou vlastní značkou elektrická a elektronická zařízení;
  2. dále prodává pod svou vlastní značkou elektrická a elektronická zařízení vyrobená jinými dodavateli;
  3. prodejce přitom není považován za výrobce, jestliže se značka výrobce objevuje na zařízení, jak je uvedeno v pododstavci i), nebo dováží nebo vyváží elektrická a elektronická zařízení na profesionální bázi do členského státu.

 

Výjimky

Pro podrobný seznam výjimek nás prosím kontaktujte.

 


Dotazník Pro více informací a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.
Využít můžete i našeho dotazníku.


 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz