Spektrometry
Spektrometry, analyzátory

TISK STRÁNKY       

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE, TĚŽAŘSKÝ PRŮMYSL, RUDY

životní prostředí

V této oblasti životního prostředí, těžebního průmyslu a analýzy rud je typickým požadavkem přesné stanovení obsahu prvků v zeminách, píscích, jílech, usazeninách, analýza lateritů, hornin, rud, stavební suti a dalších materiálů. Zájmové koncentrace jsou jednotky ppm až desítky procent. V životním prostředí se pracuje často dle směrnice EPA 6200 a dalších. Ruční analyzátory Innov-X DELTA se výborně hodí pro analýzy zemin, jílů, písků, usazenin, prachu a dalších lehkých matric. Měření lze provádět přímo v terénu, nebo lze odebrat vzorky do vzorkovnic. Bezproblémově lze stanovit obsahu rudy v ppm nebo i hlavních složek v procentech. Častým využitím je také pedologie a ochrany půd - pedologické materiály, výzkumná centra ochrany půd, vědy o půdě.

Ruční spektrometry DELTA - ED-XRF

životní prostředí

Přístroj DELTA je vyvinut a vyráběn přímo v USA, Waltham, MA. Používá několik celosvětově unikátních patentů. Ruční spektrometry DELTA se vyrábí v ucelené řadě provedení a kalibrací, přičemž nejběžnějšími módy jsou:

 

 • Soil mód - tento mód je určen pro analýzy lehké matrice se zaměřením na následující stopové prvky: K, Ca, S, P, Cl, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Hg, As, Pb, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, PLUS V, Co, W, Bi, Th, U. Další prvky lze doplnit.
 • Mining plus mód - tento mód je určen pro analýzy následujících prvků v horninách a v geologii: Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, As, Pb, Bi, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Ta, Nb. Další prvky lze doplnit.
 • Soil Geochem mód - jelikož se často požadavky uživatelů z hlediska analyzovaných prvků a rozsahů, ve kterých jsou měřeny prolínají, byl vyvinut tento zcela nový a unikátní mód, který kombinuje výhody obou výše uvedených měřících módů a který dokáže přesně analyzovat jak stopové koncentrace tak koncentrace vysoké. Analyzované prvky v tomto módu jsou: Mg, Al, Si, K, Ca, S, P, Cl, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb. Tento mód je z hlediska prvků dle HW konfigurace přístroje dále rozšiřitelný i o prvky jako je například tantal (Ta) nebo prvky vzácných zemin (rare earth elements - RRE) jako jsou: La, Ce, Nd, Pr, Y, Nb, Ba. Další prvky lze doplnit.

 

 

 

 

Analýza rud, půdy, zeminy, pedologie, environmentální průzkum

Ruční analyzátory DELTA – poskytují kvalitu laboratorního rozboru půdy přímo v terénu a to jak při analýze rud (obsah rudy v ppm nebo %), hornin ale i dalších typů environmentálních či geologických materiálů. životní prostředí, horniny, půdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody analyzátorů DELTA:

 • rychlá a přesná analýza
 • zcela nedestruktivní
 • minimální příprava vzorku
 • Možnost měření za pomocí zmenšeného XRF paprsku (<3mm fokusase XRF paprsku), integrované full VGA kamery a dalších unikátních funkci
 • simultánní měření všech prvků od Mg po U
 • ucelená řada příslušenství pro terénní analýzy
 • on-line automatická barometrická korekce s indikací v SW pro korektní analýzy nehledě na nadmořské výšce a atmosférickém tlaku
 • vynikající detekční limity (LOD - limit of detection) pro všechny měřené prvky
 • Možnost propojení s GPS modulem (Bluetooth) – analýza se online/realtime ukládá do paměti GPS (trimble nebo obdobný) spolu s polohou. Pomocí speciálního programu (součást dodávky!) lze v reálném čase vykreslit geochemická data do mapy:
GIS/GPS ED-XRF životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minerální podíl půdy

Vyvřelé, metamorfované a usazené horniny - geologie. Ovlivňují mj. chemické složení
 • minerálně velmi bohaté půdy – na zvětralinách čedičů, diabasů, gaber, slínů
 • bohaté – na spraších, dioritech, syenitech, andezitech, aluviálních náplavech, vápencích, dolomitech
 • středně silné – na žulách, rulách, granodioritech, pískovcích, jílovcích, sprašových hlínách
 • slabé půdy na svorech, ryolitech, vátých píscích - jalové půdy na křemenech, křemitých štěrcích, křemitých píscích

 

Nahoru
Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Tisk stránky
www.spektrometry.cz, tel./fax: +420 541 126 090, e-mail: info@spektrometry.cz